Matematikseminariet: Exceptionell algebra och geometri

  • Datum: –16.15
  • Plats: Zoom-möte, https://uu-se.zoom.us/j/65815243746
  • Föreläsare: Seidon Alsaody
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Martin Herschend
  • Seminarium

Den reella tallinjen är ett endimensionellt talsystem och ger upphov till ett samspel mellan talens algebra och linjens geometri. Det komplexa talplanet utvidgar detta till två dimensioner, där samspelet mellan algebra och geometri redan är mer intressant. Att försöka utvidga detta till högre dimensioner visar sig inte vara helt trivialt. Medan mycket matematik går att utvidga systematiskt till varje dimension, visar det sig att samspelet mellan dessa algebraiska och geometriska egenskaper bara fungerar i dimension 1, 2, 4 och 8. Vad är dessa exceptionella fyra- och åttadimensionella algebror, och vad har de för geometriska egenskaper? Hur är de relaterade till kryssprodukter, rotationer, datorgrafik och håriga bollar? Och vad ger de upphov till för exceptionella symmetrier?

Häng med till de trakter av algebran och geometrin som vägrar rätta in sig i led eller fångas av generiska mallar!