Disputation

  • Datum: –18.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Polhemssalen eller Zoom, https://uu-se.zoom.us/j/62781190800.
  • Doktorand: Anders Israelsson
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Anders Israelsson
  • Disputation

Titel: Regularity properties of oscillatory integral operators on function spaces
Opponent: Professor Malabika Pramanik

Digitalt deltagande är att föredra med tanke på Covid-19 och rekommendationer från rektor och regering. Disputationsfesten är inställd.