Stort anslag till forskning om länken mellan socialt beteende och hjärnans form och funktion

2015-05-22

David Sumpter, forskare i tillämpad matematik i Uppsala, får drygt 23 miljoner i anslag för forskning om lännken mellan socialt beteende och hjärnans form och funktion. 

Om anslaget