Anslag till Volodymyr Mazorchuk från nybildad stiftelse

2017-03-29

Volodymyr Mazorchuk får medel från den nybildade Vergstiftelsen. Anslaget kommer att finansiera en postdoktortjänst inom ett projekt som handlar om studien av olika representationer av Liealgebror och Lie-superalgebror.