Tobias Ekholm one of the speakers at next international conference of mathematicians

2017-07-05

Uppsala mathematician Tobias Ekholm will be one of the speakers at the next year's International Cogress of Mathematicians. The event is held every fourth year and is the largest conference for mathematics in the world. At the conference, several of major mathematical prizes are awarded, including the Fields medal, which is one of the most prestigious awards in mathematics.

Evenemanget är den största matematikkonferensen i världen och hålls vart fjärde år. På konferensen brukar också stora matematikpriser delas ut, däribland Fieldsmedaljen som är ett av de mest prestigefulla priserna i matematik.