KAW-anslag till Martin Herschend

2015-05-22

Martin Herschend får anslag av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, till en postdoktoral tjänst för att rekrytera en forskare från utlandet till projektet "Representationsteorin i högre dimensioner".

Läs mer

Intervju med Martin Herschend