Crafoordpris till symplektisk geometri

2016-01-14

Årets Crafoordpris i matematik tilldelas Yakov Eliashberg från Stanford university ”för utvecklingen av kontakt- och symplektisk topologi och banbrytande upptäckter av rigiditets- och flexibilitetsfenomen".

Om Crafoordpriset.