Celsiusmedalj i guld till Svante Janson

2016-11-14

Kungl. Vetenskaps-Societeten finaste utmärkelse, Celsiusmedaljen i guld, går i år till Svante Janson ”för framstående forskning inom kombinatorisk sannolikhetsteori”.

Läs  mer på Vetensksapsområdet för teknik och naturvetenskaps webbsida