Summer math camp - succéen fortsätter

Årets deltagare i Summer math camp: Mikolaj Cuszynski-Kruk, Johannes Granér, Einar Waara och Sara Freyland (foto: Alma Kirlic)

I augusti arrangerade institutionen den femte omgången av sommarlägret Summer math camp. Sommarlägret riktar sig till studenter som vill prova på matematisk forskning. I årets upplaga som handlade om ändliga kroppar och deras tillämpningar deltog fyra studenter: Mikolaj Cuszynski-Kruk, Sara Freyland, Johannes Granér och Einar Waara. Vi har ställt några frågor till studenterna om deras tankar kring sommarlägret. 

Vad var det som väckte ditt intresse för Summer math camp?

Johannes: Jag hörde talas om det från några kompisar och när jag gick in och läste om det så lät det väldigt roligt. Jag har tidigare varit med i ett projekt som gick ut på att få ungdomar att diskutera matematik och det tyckte jag var väldigt roligt så jag tänkte att Summer Math Camp var den mer avancerade versionen av det.

Mikolaj: Det som väckte mitt intresse var framför allt möjligheten att se och känna på hur matematisk forskning bedrivs.  

Einar: Jag tyckte årets ämne verkade intressant, jag har alltid tyckt det är något vackert med diskret matematik och ville lära mig mer. 

Sara: Jag hade vänner som gjorde det året innan och det de berättade lät väldigt intressant. Kändes som ett bra sätt att få en liten inblick i hur forskningen skiljer sig från hur kurserna ser ut.

Hur var sommarlägret?

Mikolaj: Det var roligt och intressant.

Einar: Sommarlägret var kul och intensivt, jag var inte van vid att spendera så många timmar per dag med matematik, men det var väldigt lärorikt och jag hade utmärkt umgänge.

Sara: Det var intensivt och lärorikt. Det var dessutom ett väldigt bra sätt att få arbeta i grupp vilket sällan händer i andra matematikkurser.

Johannes: Det var otroligt roligt och lärorikt! Jag hade inte tidigare någon erfarenhet av att verkligen sätta mig in i något specifikt område på samma sätt som vi gjorde under Summer Math Camp så först kändes det lite ovant men efter att ha vant sig ett litet tag så var det bara roligt!

Hur skiljer sig Summer math camp från era matematikkurser?

Sara: Den största skillnaden var att inte veta om det fanns ett svar. I kurserna är uppgifterna oftast utformade för att kunna lösas och för att man ska lära sig något speciellt av dem. Här var det istället vår nyfikenhet som fick styra. 

Einar: Tanken med Summer math camp är att simulera en forskningssituation, det betyder bland annat att det inte finns någon kursplan. Vi hade alltså väldigt stort inflytande på vad vi studerade och hur vi gick till väga för att besvara våra frågor, som blev fler och fler under lägrets gång.

Johannes: Det var mycket friare tyglar än i de vanliga kurserna, målet var mer att komma fram till något intressant än att på förhand ha bestämt precis vad som skulle göras. I de vanliga kurserna är det också väldigt lite grupparbete och matematisk diskussion så det var roligt att få omväxling från det.

Mikolaj: Under matematikkurser ställs man mot problem som oftast har ett tydligt svar och är relativt enkla att lösa utifrån kursens innehåll. Under sommarlägret ställdes vi istället mot mer öppna problem som vi själva behövde avgränsa på ett sådant sätt som gick att lösa utifrån våra bakgrundskunskaper. 

Har sommarlägret förändrat din uppfattning om matematisk forskning? Hur i så fall?

Einar: Jag tror jag har fått en mer kalibrerad förståelse av nyanserna i processen, det räcker inte att vara duktig på att förstå matematiska koncept utan visdom krävs också i hur man lägger upp arbetet i stort och tänker på vad som behöver säkerställas först etc. I detta var både Martin och Maksim väldigt hjälpsamma och gav många bra insikter. 

Sara: Det har definitivt gett mig en större förståelse av arbetssättet även om vi bara fick en liten inblick i hur det fungerar så blev det stor skillnad mot vad man visste innan.

Mikolaj: Ja, samarbete är en större del av forskning än vad jag trodde. 

Johannes: Jag tyckte att jag hade ganska bra koll på vad forskning innebar även innan lägret men det jag inte riktigt hade förstått var hur många frågor som hela tiden uppkommer. Jag hade mer tänkt mig att man hade sitt problem och så löste man det och fick hitta ett nytt problem men, i alla fall för oss, uppkom hela tiden nya problem som hade varit intressanta att ge sig på. Jag hade inte alls insett att det kunde vara svårt att hålla sig till det problem man valt istället för att börja på något annat intressant problem.