Om oss

Omkring 3 000 studenter undervisas vid matematiska institutionen vid Uppsala universitet varje år. Våra kurser ingår i ett stort antal utbildningsprogram. Dessutom erbjuder vi kandidatprogram och masterprogram i matematik, där vi satsar på såväl matematisk allmänbildning som ämnesdjup.  

Sedan den matematiska forskningen kom igång i Sverige på 1800-talet har Uppsala universitet varit framträdande i analys, med framstående matematiker som Arne Beurling och Lennart Carleson i fronten. 

Läs mer om vår matematiska forskning och bläddra gärna i vår broschyr Matematiska institutionen.

Intervjuer

Här har vi samlat intervjuer med några av våra matematiker.

Intervjuerna

Kontakt

Kontaktuppgifter till institutionens medarbetare finns i personallistan. Om du är student hittar du information på studentsidorna.

Postadress

Matematiska institutionen
Uppsala universitet
Box 480
751 06 UPPSALA

Besöksadress

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, plan 4, hus 1, 6 och 7.

Fax

018-471 3201

Matematiska institutionen tillhör vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap.