Om oss

Matematiska institutionen

Omkring 3000 studenter passerar matematiska institutionen vid Uppsala universitet varje år. Våra kurser är ett återkommande inslag i ett stort antal utbildningsprogram. Dessutom erbjuder vi kandidat- och masterprogram i matematik, där vi satsar på såväl matematisk allmänbildning som ämnesdjup.  

Sedan den matematiska forskningen kom igång i Sverige på 1800-talet har Uppsala universitet varit framträdande i analys, med framstående matematiker som Arne Beurling och Lennart Carleson i fronten. 

Tack vare de senaste årens internationalisering har den matematiska forskningen växt i Uppsala, både sett till antalet aktiva forskare och forskningsområden. Sedan de första forskarna i algebra och topologi rekryterades från utlandet på 1990-talet har den matematiska forskningen vid Uppsala universitet mångfaldigats.

Kontakt

Kontaktuppgifter till institutionens medarbetare finns i personallistan. Om du är student hittar du information på studentsidorna.

Postadress

Matematiska institutionen
Uppsala universitet
Box 480
751 06 UPPSALA

Besöksadress

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, plan 4, hus 1, 6 och 7.

Fax

018-471 3201

Matematiska institutionen tillhör vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap.