Kontakta oss

Postadress:
Matematiska institutionen
Box 480
751 06  UPPSALA

Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1

Fax:
018-471 3201


Studentkansli:
018-471 32 00
studexp@math.uu.se

Studievägledare:
Olga Kaj
018-471 32 03
studievagledare@math.uu.se

Studierektor:
Inger Sigstam 
018-471 32 23
studierektor@math.uu.se

Studierektor för forskarutbildningen:
Volodymyr Mazorchuk
018-471 32 84
Volodymyr.Mazorchuk@math.uu.se

Prefekt:
Georgios Dimitroglou Rizell
018-471 32 25
prefekt@math.uu.se

Stf. prefekt:
Stephan Wagner
018-471 32 88
prefekt@math.uu.se