Matematiska institutionen

Programansvarig kandidat ma: Martin Herschend, 3187
Programansvarig master ma: Julian Külshammer , 3489
Forskarutbildningsansvarig professor i matematik: Andreas Strömbergsson, 3221
Forskarutbildningsansvarig professor i tillämpad matematik och statistik: Erik Ekström, 3834
Ämneskoordinator: Jörgen Östensson, 3289
Administrativ chef: Jörgen Hellberg, 3066

Besöksadress: Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7,
Postadress: Box 480, 751 06 UPPSALA
Fax: 018-471 3201

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Studierektor:

Studierektor forskarnivå:

Kursadministration:

Ekonomiadministration:

Katalogadministration:

Personaladministration:

IT-ansvarig:

Alla anställda och övrigt verksamma på institutionen

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.