Matematiska institutionen

Programansvarig kandidat ma: Martin Herschend, 3187
Programansvarig master ma: Denis Gaidashev, 3172
Forskarutbildningsansvarig professor i matematik: Andreas Strömbergsson, 3221
Forskarutbildningsansvarig professor i tillämpad matematik och statistik: Erik Ekström, 3834
Ämneskoordinator: Jörgen Östensson, 3289

Besöksadress: Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7,
Postadress: Box 480, 751 06 UPPSALA
Fax: 018-471 3201

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Studierektor:

Studierektor forskarnivå:

Administrativ samordnare:

Kursadministration:

Ekonomiadministration:

Katalogadministration:

Personaladministration:

IT-ansvarig:

Alla anställda och övrigt verksamma på institutionen

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.