Matematiska institutionens styrelse

Institutionsstyrelsen är institutionens beslutande organ. Mandatperioden för lärare och administrativ personal är tre år. För doktorander gäller en mandatperiod om ett år. 

Styrelsemedlemmar

Veronica Crispin Quiñonez, lärare, gruppsuppleant

Colin Desmarais, doktorand, suppleant

Jordi-Lluís Figueras, lärare, ordinarie

Casper Fredriksson de Rond, student, suppleant

Martin Herschend, lärare, ordinarie

Rolf Larsson, lärare, gruppsuppleant

Emil Ledberg, student, ordinarie

Anna Sakovich, lärare, ordinarie

Wolfgang Staubach, lärare, gruppsuppleant

Andreas Strömbergsson, lärare, ordinarie

Warwick Tucker, prefekt, ordförande

Tilo Wiklund, doktorand, ordinarie

ADJUNGERADE

Inga-Lena Assarsson, administrativ samordnare

Erik Ekström, ställföreträdande prefekt

Volodymyr Mazorchuk, studierektor för forskarutbildningen

Shumin Pan, ekonom

Inger Sigstam, studierektor för grundutbildningen