Matematiska institutionens styrelse

Institutionsstyrelsen är institutionens beslutande organ. Mandatperioden för lärare och administrativ personal är tre år. För doktorander gäller en mandatperiod om ett år. 

Ordinarie

Erik Ekström, t.f. prefekt, ordförande

Jordi-Lluís Figueras, lärare

Martin Herschend, lärare

Anna Sakovich, lärare

Andreas Strömbergsson, lärare

Elin Persson Westin, doktorand

Shumin Pan, ekonom

Ellen Jakobsson, student

Suppleanter

Veronica Crispin Quiñonez, lärare

Rolf Larsson, lärare

Wolfgang Staubach, lärare

Anders Israelsson, doktorand

Jonathan Lindell, student

Adjungerade

Inger Sigstam, studierektor för grundutbildningen

Inga-Lena Assarsson, administrativ samordnare

Erik Ekström, ställföreträdande prefekt

Volodymyr Mazorchuk, studierektor för forskarutbildningen