Samverkan

Vi vill inspirera barn och ungdomar i matematik och deltar gärna i olika aktiviteter. Vi tar även emot studiebesök. Hör av dig om du har idéer eller om du vill komma i kontakt med en forskare. 

Aktiviteter

Ett axplock av samverkansaktiviteter där matematiska institutionen deltar:

Pågående

Matematiska institutionen har ett forskningssamarbete med Combient.

Levande frågelådan. Forskare i olika ämnen, bl.a. matematik, svarar på frågor ställda av elever som går i årskurs 6.

Matematisk konsultverksamhet. Centrum för interdisciplinär matematik erbjuder matematisk rådgivning till Uppsala universitet, SLU och lokala företag.

Matteklubben. Samarbete med Uppsala kommun. Upsala Nya Tidning har skrivit en artikel om Matteklubben.

Math circle. Klubb för matematikintresserade gymnasieelever.

Sonja Kovalevsky-dagarna. Samarbete mellan flera lärosäten.

Scifest. Årlig vetenskapsfestival som arrangeras av Uppsala universitet. Matematiska institutionen deltar med workshops.

Beurlingarkivet

Pi-dagen på Ångström

Hur många decimaler av pi är det möjligt att komma ihåg? Nima Akbarian, student på teknisk fysik, kan 3 141 stycken. På årets pi-dag demonstrerade han sin förmåga genom att skriva upp decimalerna på tavlorna i Polhemsalen.

Läs om hur han gjorde

Nima Akbarian och talet pi