Where do mathematicians work?

There are countless possibilities for mathematicians in the job market, especially in sectors involved in processing large amounts of information. Mathematicians are therefore sought after in many different organizations.

Visit our new career site for math students.

Att välja kurser inom kandidatprogrammet

Vad du kan göra efter kandidatprogrammet beror på hur du har valt att sätta ihop din kandidatexamen. Till skillnad från exempelvis lärare som har en yrkesexamen kommer du att få en så kallad generell examen. Det innebär att inga kurser är obligatoriska och du kan ta ut en kandidatexamen så länge du uppfyller examenskravet.

Men även om inga kurser är obligatoriska är det viktigt att du följer studieplanen i den mån det är möjligt. I början av kandidatprogrammet läser alla samma kurser och har chansen att testa olika typer av matematik. Men ju senare i programmet du befinner dig, desto större blir valfriheten.

Tips inför kursvalet

Om du tittar på kurstablån (ovan) ser du att vissa kurser är fetmarkerade. Dessa kurser är obligatoriska i den meningen att det blir svårt att fortsätta läsa matematik inom programmet utan att ha de kurserna i bagaget. De övriga kurserna är valbara, och när du ska välja bland dem finns det några saker du bör ta med i beräkningen.

Den mest självklara och kanske viktigaste faktorn som bör styra ditt val är förstås intresse. Chansen att lyckas med studierna är alltid störst om du läser det som engagerar dig.

Utöver intresset är det viktigt att tänka framåt. Vad vill du göra efter utbildningen? Tänker du fortsätta studera efter examen eller tänker du söka jobb?

Det är ofta svårt att veta vad man vill göra i framtiden och ibland är det inte ens nödvändigt att ha en plan, men om du vill ha en examen som du kan bygga vidare på är det bra att läsa kurser som hänger ihop.

Spår inom programmet

Det finns fyra möjliga spår inom programmet: analys, algebra, matematisk logik/data/beräkning och matematisk statistik. För att få så bra grund som möjligt rekommenderar vi att du läser de kurser som är fetmarkerade i kurstablån. Utöver dessa rekommenderar vi följande valbara kurser inom inriktningarna:

Analys

Årskurs 2
Transformmetoder
Variationskalkyl
Grundläggande topologi

Årskurs 3
Reell analys
Ordinära differentialekvationer II
Differentialgeometri
Partiella differentialekvationer introduktionskurs
Tillämpade dynamiska system

Algebra

Årskurs 2
Grafteori
Grundläggande topologi
Linjär algebra III
Elementär talteori

Årskurs 3
Differentialgeometri
Algebraiska strukturer

Om du tänker läsa vidare på ett masterprogram i matematik ska du även läsa kursen Reell analys.

Matematisk statistik

Årskurs 2
Grafteori
Stokastik

Årskurs 3
Sannolikhetsteori II
Inferensteori II
Regressions- och variansanalys
Datorintensiv statistik och informationsutvinning
Multivariata metoder
Markovprocesser
Statistisk riskanalys
Tidsserieanalys

Om du tänker läsa vidare på ett masterprogram i matematik ska du även läsa kursen Reell analys.


Rekommenderade kurser i datavetenskap/teknik:

Beräkningsvetenskap I, II och III
Databasteknik I och II

Observera att Beräkningsvetenskap I och II är särskilt viktiga om du vill läsa masterprogrammet i finansiell matematik eftersom Beräkningsvetenskap II är behörighetskrav för beräkningskurser i finansiell matematik.

Matematisk logik/data/beräkning

Årskurs 2
Logik och bevisteknik
Automatateori
Grafteori

Årskurs 3
Matematisk logik

Rekommenderade kurser i datavetenskap/teknik:
Funktionell programmering
Algoritmer och datastrukturer
Databasteknik
Beräkningsvetenskap III
Bevisbart korrekt programvara
Kryptologi

Kurser relevanta för dig som vill inrikta dig mot tillämpad matematik

Årskurs 2
Sannolikhetsteori I
Ordinära differentialekvationer I
Inferensteori I
Fourieranalys
Grafteori
Beräkningsvetenskap II
Stokastik
Fysikens matematiska metoder
Variationskalkyl
Komplex analys

Årskurs 3
Reell analys
Tillämpad matematik 5 hp
Tillämpade dynamiska system
Ordinära differentialekvationer II
Partiella differentialekvationer, introduktionskurs
Beräkningsvetenskap III
Finita elementmetoder
Finita elementmetoder II
Datoriserad bildanalys
Kryptologi
Datorgrafik
Modellering av dynamiska system

Vill du ha hjälp att välja är du välkommen att höra av dig till studievägledaren.