Information för nya studenter i matematik hösten 2019

Kandidatprogrammet i matematik

Upprop
För att kunna läsa programmet måste du delta vid uppropet måndagen den 26 augusti kl 10.00 i Häggsalen, ÅngströmlaboratorietOm du inte har möjlighet att komma och vill behålla din plats behöver du meddela oss detta innan. Skriv till matematiska institutionens kansli. Direkt efter uppropet startar en introduktionsvecka fylld med sociala aktiviteter och en repetitionskurs i matematik (propkurs).

Kursstarter, kandidatprogrammet i matematik

Propkurs i matematik
Kursstart: 27/8, kl 8.15, Siegbahnsalen, 10101, Ångströmlaboratoriet
Kurslitteratur: Delas ut av lärarna under kursens gång.
Denna kurs är en repetition av gymnasiets matematik. Kursen är frivillig och ger inga högskolepoäng.

Envariabelanalys M, 10 högskolepoäng
Kursstart: 2/9, kl 10.15, sal 4007, Ångströmlaboratoriet

Introduktion till matematikstudier, 5 högskolepoäng
Kursstart: 4/9, kl 8.15, sal 4007, Ångströmlaboratoriet

Linjär algebra och geometri I, 5 högskolepoäng
Kursstart: 5/9, kl 8.15, Häggsalen, 10132, Ångströmlaboratoriet

Specialkurs i matematik, 5 högskolepoäng (frivillig extrakurs)
Kursstart: 4/9, kl 10.15, sal 12167, Ångströmlaboratoriet
Mer information om denna kurs kommer i början av höstterminen.

De övriga kurserna inom programmet är Algebra I och Beräkningsvetenskap I. De startar vecka 44.

ämnesLärarprogrammet

Alla studenter som är antagna till ämneslärarprogrammet får välkomstbrev i augusti. Om du inte har fått brevet kan du ladda ner det nedan.

Välkomstbrev Ämneslärarprogrammet

Matematik I

I kurspaketet Matematik I ingår kurserna: Baskurs i matematik, Linjär algebra och geometri I, Envariabelanalys, Algebra I och Beräkningsvetenskap I.

Upprop
Upprop äger rum den 26 augusti kl 10.00 i Häggsalen på Ångströmlaboratoriet. Om du vill behålla din plats men av någon anledning inte kan komma på uppropet, behöver du meddela oss detta före uppropet. Skriv då till studentkansliet på matematiska institutionen, studexp@math.uu.se.  Vid uppropet får du en kort presentation av universitetet och träffar äldre studenter som tar med de nya studenterna till en gemensam aktivitet. Därefter startar en introduktionsvecka fylld med sociala aktiviteter och en repetitionskurs i matematik (propkurs).

Registrering
För att kunna läsa kurserna måste du registrera dig. Registrering på kurserna Envariabelanalys, Baskurs i matematik och Linjär algebra och geometri I sker i samband med uppropet. Till de övriga kurserna i paketet behöver du själv registrera dig vid kursstart. Instruktion om registrering ges senare.

Kursstarter, Matematik I

Propkurs i matematik
Kursstart: 27/8, kl 8.15, Siegbahnsalen, 10101, Ångströmlaboratoriet
Kurslitteratur: Delas ut av lärarna under kursens gång.
Denna kurs är en repetition av gymnasiets matematik. Kursen är frivillig och ger inga högskolepoäng.

Envariabelanalys, 10 högskolepoäng
Kursstart: 2/9, kl 10.15, Aula, Hus 6, ITC

Linjär algebra och geometri, 5 högskolepoäng
Kursstart: 5/9, kl 8.15, Häggsalen, 10132, Ångströmlaboratoriet

Baskurs i matematik, 5 högskolepoäng
Kursstart: 4/9, kl 13.15, Siegbahnsalen, 10101, Ångströmlaboratoriet

De övriga kurserna inom kurspaketet (Algebra I och Beräkningsvetenskap I) startar vecka 44.

Schema

Du hittar schemat på webben

Du kan även hitta en länk till schemat på www.studentportalen.uu.se, på dina kurssidor.

Observera att schemaändringar kan förekomma. Då uppdateras schemat direkt på webben.

Lokaler

All matematikundervisning äger rum i lokalerna på ITC (också kallat Polacksbacken) och i Ångströmlaboratoriet.

Ångströmlaboratoriet har adressen Lägerhyddsvägen 1. Adressen till ITC är Lägerhyddsvägen 2. Mer information om campus finns på www.polacksbacken.uu.se.

Kurslitteratur

Höstens kurslitteraturlista hittar du på sidan Kurser, scheman och tentamen.