Examensarbete

Kanske vet du redan på ett ungefär vilket område inom matematiken som intresserar dig mest. Kanske har du också redan bestämt dig för ett område, men är osäker på exakt vilken del du ska inrikta dig mot. Eller så har du ännu inte upptäckt vad du tycker är roligast. Oavsett var i processen du befinner dig kan du ha nytta av att titta på institutionens forskning.

Behöver du råd och hjälp med ämnesval?

Examensarbete C: Kontakta koordinatorn Vera Koponen.
Examensarbete D och E: Kontakta dn studievägledare,

Har du redan bestämt dig för ett ämne?

När du har kommit överens med din handledare om titeln och tidsperioden för ditt examensarbete, då ska du fylla i blanketten Anmälan påbörjat examensarbete i matematik och lämna in den till studievägledaren som då registrerar dig. 

Om du är programstudent och ska göra examensarbete på hösten behöver du kontakta studievägledaren för registrering. Vill du i stället göra examensarbetet på våren ska du söka kursen på antagning.se. Kursen kan även läsas som fristående kurs på våren. 

Hur går det till?

Rutiner kring examensarbete

TIDIGARE EXAMENSARBETEN

Läs tidigare examensarbeten.

Examensregler

Behörighet och examensregler hittar du i studiehandboken på fakultetens sidor

Ansök om examen

När du är klar med din utbildning ska du ansöka om examen. Detta gör du på studentportalen. Läs mer på Examensenhetens sidor.

Examensceremoni

Teknisk naturvetenskaplig fakultet anordnar en examensceremoni varje höst för nyutexaminerade som gått program med start på grundnivå och avancerad nivå. Läs mer om examensceremoni för dig som gått program med start på grundnivå eller avancerad nivå

För masterstudenter anordnas också en särskild universitetsgemensam avslutningsceremoni

Vad jobbar matematiker med?

Möjligheterna att arbeta med matematik är stora i alla branscher där mycket information behöver tolkas och bearbetas. Matematiker är därför eftertraktade inom många olika organisationer. Enligt Sacos senaste prognos kommer matematikernas arbetsmarknad att vara fortsatt god även i framtiden.

Besök vår karriärsida för matematikstudenter

Stöd och service

Kontakt

Om du inte hittar svaren på webben är du välkommen att kontakta oss.

Studievägledaren svarar på frågor som gäller kursinnehåll, studieval, tillgodoräknanden, utbytesstudier, studieuppehåll, studieavbrott, examensarbete, antagning till senare del av program och karriär.

Matematiska institutionens kursadministratörer besvarar frågor om registrering, tentamen och scheman.