Vad jobbar matematiker med?

Möjligheterna att arbeta med matematik är stora i alla branscher där mycket information behöver tolkas och bearbetas. Matematiker är därför eftertraktade i många olika organisationer. Enligt Sacos senaste prognos har matematiker en god arbetsmarknad även i framtiden.

Karriärmöjligheter

Att välja kurser inom kandidatprogrammet

Vad du kan göra efter kandidatprogrammet beror på hur du har valt att sätta ihop din kandidatexamen. Till skillnad från exempelvis lärare som har en yrkesexamen får du en så kallad generell examen. Det innebär att inga kurser är obligatoriska och du kan ta ut en kandidatexamen så länge du uppfyller examenskravet.

Men även om inga kurser är obligatoriska är det viktigt att du följer studieplanen i den mån det är möjligt. I början av kandidatprogrammet läser alla samma kurser och har chansen att testa olika typer av matematik. Men ju längre fram i programmet du befinner dig, desto större blir valfriheten.

Tips inför kursvalet

Om du tittar på kurstablån ser du att vissa kurser är fetmarkerade. Dessa kurser är obligatoriska i den meningen att det blir svårt att fortsätta läsa matematik inom programmet utan att ha de kurserna i bagaget. De övriga kurserna är valbara, och när du ska välja bland dem finns det några saker du bör ta med i beräkningen.

Den mest självklara och kanske viktigaste faktorn som bör styra ditt val är förstås intresse. Chansen att lyckas med studierna är alltid störst om du läser det som engagerar dig.

Utöver intresset är det viktigt att tänka framåt. Vad vill du göra efter utbildningen? Tänker du fortsätta studera efter examen eller tänker du söka jobb?

Det är ofta svårt att veta vad man vill göra i framtiden och ibland är det inte ens nödvändigt att ha en plan, men om du vill ha en examen som du kan bygga vidare på är det bra att läsa kurser som hänger ihop.

Spår inom programmet

Det finns fem möjliga spår inom programmet: analys, algebra, matematisk logik/data/beräkning och matematisk statistik. För att få så bra grund som möjligt rekommenderar vi att du läser de kurser som är fetmarkerade i kurstablån. Utöver dessa rekommenderar vi följande valbara kurser inom inriktningarna:

Vill du ha hjälp att välja är du välkommen att höra av dig till studievägledaren.