Karriärstöd för matematiker

Matematikkunskaper är nödvändiga i alla branscher där stora mängder av information behöver bearbetas. Om du inte vet vad matematiker jobbar med beror det på att matematiker i yrkeslivet har andra titlar. Visste du till exempel att det finns matematiker som arbetar med medicinsk forskning?  

Vanliga matematikeryrken

De flesta studenter som tar kandidatexamen i matematik i Uppsala läser vidare på något masterprogram. Tack vare att matematiken är användbar inom många områden ger en kandidatexamen i matematik behörighet till ett stort antal masterprogram, både i Sverige och i övriga Europa. Majoriteten av dem som tar en masterexamen i matematik väljer att jobba utanför akademin, medan en mindre andel fortsätter till doktorandstudier och satsar på en forskarkarriär. 

Bland dem som väljer arbetsmarknaden utanför universitetet är det vanligaste yrket aktuarie. Vidare arbetar många som olika typer av analytiker, t.ex. finansanalytiker, riskanalytiker, kvantitativ riskanalytiker, business analyst, technical business analyst. En annan titel som förekommer bland våra alumner är technical support engineer. Ett relativt nytt yrke som börjar bli populärt är data scientist. Det finns även många som arbetar med signalbehandling, systemutveckling, statistik och biostatistik.  

Var arbetar personer som läst matematik i Uppsala?

Våra alumner finns inom organisationer som Spp, Swedbank, Scandia liv, Statistiska centralbyrån, Elekta, Uppsala Clinical Research, Regionalt cancercentrum, Combient, Max Matthiessen, Itiviti, Prover, Försvaret, First Derivatives, Accenture, Qliro, ÅF, Göteborg Energi, Massive Entertainment, State Street osv.

Karriärdag för matematiker

Matematiska institutionen arrangerar en karriärdag för matematikstudenter en gång per år. Evenemanget äger rum i april och studenterna får möjlighet att träffa alumner, höra om deras arbete och ställa frågor. Alla som går på kandidat- och masterprogrammet i matematik får inbjudan till evenemanget via mejl. Doktorander är också välkomna.

Om du är intresserad av hur dagen är upplagd kan du titta på tidigare program: 201820172016.

Karriärtips

Om du vill hitta ett arbete som passar just dig behöver du vara aktiv och kartlägga arbetsmarknaden.

LinkedIn är ett bra verktyg

Om du söker på de yrkestitlar som matematiker har kommer du att hitta relevanta företag. På det sättet kan du få ihop en lista över företag som kan vara intressanta. Gå in på företagens webbplatser och se om deras verksamhet kan vara intressant för dig. 

Våga fråga

Om du hittar någon som arbetar inom ett område som intresserar dig är det en bra idé att ta reda på mer om yrket. Kontakta personen, berätta att du läser matematik och är intresserad av det yrke som personen jobbar inom. Be sedan om att få boka in ett möte. Var tydlig med att mötets syfte är att du vill veta mer om det aktuella yrket. Sannolikheten är stor att personen kommer att tycka att det är roligt att berätta om sitt arbete. Förbered dig inför mötet och ställ sedan så många frågor som möjligt om yrket och vägen dit. På det sättet får du både en uppfattning om yrket passar dig och en värdefull kontakt på ett företag. 

Gör examensarbete på företag

Ett bra sätt att få in en fot på arbetsmarknaden är att göra examensarbete på ett företag. Du kan hitta externt examensarbete på flera sätt:

  • Titta på universitetets karriärsajt Careergate
  • Ta kontakt med intressanta företag. Många företag utlyser projekt på sina webbplatser eller på LinkedIn.
  • Ta kontakt med alumner som arbetar inom yrken som du är intresserad av. 
  • Fråga lärare eller studievägledare om de känner till företag som söker exjobbare. 

Berätta om din kompetens

Om du känner osäkerhet inför att ge dig ut i arbetslivet kan det hjälpa att tänka att du är med och skapar arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden är inte ett färdigt paket där du ska försöka att passa in, utan en dynamisk värld som du kan påverka med din kreativitet och din kompetens. Även om det kanske kan kännas svårt att se det när du fortfarande är student har du faktiskt en hel del färdigheter som du har utvecklat under din utbildning och en mängd andra kompetenser som alla tillsammans gör dig unik. 

Om du vill ha tips om hur du berättar om din kompetens erbjuder universitetet föreläsningar och workshops.

Det finns också nyttig information på Tekniskt naturvetenskapliga fakultetens karriärsidor

Även fackföreningen Naturvetarna har arbetsmarknadsinformation för naturvetare och matematiker. 

Om du är intreserad av jobb inom finansbranschen finns nyttig information i Finansliv.

Är du intresserad av en karriär som forskare?

Om du undrar hur det är att arbeta med matematisk forskning kan du läsa intervjuer med våra forskare.

Du kan även fråga dina lärare om deras forskning och titta på våra forskningssidor

För att bli forskare behöver du först gå en forskarutbildning