Matematiska institutionens kursadministration

Matematiska institutionens kursadministratörer heter Lisbeth Juuso och Mattias Landelius. De svarar på frågor rörande registreringar, tentamensdatum, tentamensanmälningar, lokaler, scheman, tentamensresultat.

Kontakt

studexp@math.uu.se

Tentamensutlämning

All tentamensutlämning sker elektroniskt.