Ämneslärarprogrammet

Inför varje kursval får lärarstudenter sökanvisningar från programstudievägledarna. Om du läser enligt den ordinarie studiegången kan du se i sökanvisningarna vilka kurser du ska läsa nästa termin.

Om du har en individuell studieplan ska du kontakta ämnesansvarig för lärarprogrammet Veronica Crispin Quiñonez.

Har du allmänna frågor om lärarutbildningen och lärarbehörighet ska du kontakta studievägledarna på Fakulteten för utbildningsvetenskaper.

För information om matematik-fysik-inriktningen, kontakta Institutionen för fysik och astronomi.