Masterprogrammet i matematik

Studievägledning

Alla studenter på masterprogrammet har en studievägledare som kontaktperson. Du kan kontakta din studievägledare oavsett vilka frågor du har. Om du är osäker på vem som är din studievägledare kan du skicka e-post till masters@math.uu.se. Även den programansvarige (Denis Gaidashev) kan svara på frågor om kursval och annat som rör programmet.

Forskarutbildning

Om du vill forska i matematik är forskarutbildning ett första steg i rätt riktning. För att komma in på utbildningen behöver du en magister- eller masterexamen i matematik, alternativt civilingenjörsexamen i teknisk fysik. På vår webbplats brukar vi annonsera ut lediga doktorandtjänster som alla behöriga är välkomna att söka. Utlysningen sker i februari, men ibland dyker enstaka tjänster upp även vid andra tidpunkter, så håll utkik.

På bilden syns Marta Leniec som doktorerade i finansiell matematik inom CIM år 2016. Idag jobbar hon som kvantitativ analytiker på Swedbank.

Studera matematik utomlands

Som student vid Uppsala universitet har du möjlighet att åka på utbyte till en mängd olika länder. Dessutom har matematiska institutionen egna utbytesavtal med universitet som är särskilt bra på matematik i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och Irland. På bilden syns en aktivitet från introduktionsveckan vid universitetet i Leiden.