Matematikseminariet

Seminarier

Matematikseminariet är en seminarieserie för studenter i alla årskurser i matematik. Även andra matematikintresserade studenter är välkomna att delta. Alla föreläsningar är populärvetenskapliga.

På höstens seminarier fokuserar vi på inledande insikter i ämnet matematik. Vårens seminarier belyser pågående matematisk forskning. 

Kontakt: 
Elin Persson Westin 

Matematikseminariet – kommande seminarier

Hösten 2019–våren 2020

Kommande talare:
Anna Sakovich (onsdag 27 november kl 15.15 i sal Å4004) 
Jörgen Östensson (onsdag 11 december kl 15.15 i sal 2245, ITC)
Anders Karlsson (våren 2020)
Joel Dahne (våren 2020)
Vera Koponen (våren 2020)
Veronica Crispin Quinonez (våren 2020)