Matematikseminariet

Seminarier

Matematikseminariet är en seminarieserie för studenter i alla årskurser i matematik. Även andra matematikintresserade studenter är välkomna att delta. Alla föreläsningar är populärvetenskapliga.

På höstens seminarier fokuserar vi på inledande insikter i ämnet matematik. Vårens seminarier belyser pågående matematisk forskning. 

Kontakt: 
Elin Persson Westin 

Matematikseminariet – kommande seminarier

Hösten 2019

Jörgen Östensson 

Onsdag 11 december kl 15.15 i sal 2245, ITC

Egenvärdesproblem

Många frågeställningar inom såväl den rena matematiken som dess tillämpningar involverar lösandet av egenvärdesproblem. T.ex. är de frekvenser som produceras av en trumma relaterade till egenvärden till Laplaceoperatorn, och tillåtna energinivåer i kvantmekanik utgör egenvärden till den så kallade Schrödingeroperatorn. Jag kommer att ge en kort introduktion till ovanstående mycket fascinerande område.

Kommande talare - Våren 2020:
Anders Karlsson 
Joel Dahne 
Vera Koponen 
Veronica Crispin Quinonez