Matematikseminariet - kommande seminarier

Hösten 2019


Rolf Larsson

Måndag 16 September kl 15.15 i sal 2214, ITC

Koldioxidkoncentration i atmosfären vs. global medeltemperatur - En statistisk analys

Jag kommer att ge en överblick över några intressanta tidsserier som beskriver global medeltemperatur och koldioxidkoncentration i atmosfären. Därefter diskuterar jag en tidsseriemodell som kan användas för att testa om det finns något kausalt samband mellan variablerna. På vägen dit tänkte jag säga något kort om statistiska test, regressionsmodeller och tidsseriemodeller.

Kommande talare:
Anna Sakovich (November) 
Jörgen Östensson (December)
Anders Karlsson (Våren 2020)
Joel Dahne (Våren 2020)
Vera Koponen (Våren 2020)
Veronica Crispin Quinonez (Våren 2020)