Hur du anmäler dig till kurser

Anmälan till kurser sker i två steg - antagning och registrering. Först anmäler du dig på antagning.se. När du har blivit antagen behöver du meddela institutionen att du tänker läsa kursen. Det kallas registrering. Med institutionen menas den del av universitetet som arrangerar kursen. Om du läser kurser i matematik är det matematiska institutionen som registrerar dig.

Anmälan till alla kurser sker enligt ovan, med två undantag:

  • Om du går första terminen på ett program. Då blir du automatiskt antagen till alla kurser som ingår i programmets första termin. Du behöver därför inte söka dessa på antagning.se utan du kan registrera dig direkt på studentportalen så fort registreringen öppnat. Registreringen brukar öppna några dagar efter uppropet.
  • Om du varit registrerad på kursen tidigare. Då kan du inte söka kursen på antagning.se, utan du ska i stället omregistrera dig. Mejla matematiska institutionens kursadministratörer, uppge ditt namn, personnummer och vilken kurs du vill omregistrera dig på. Observera att omregistrering sker i mån av plats.

Sen anmälan

Sista anmälningsdatum brukar vara den 15 april för höstterminen och den 15 oktober för vårterminen. De kurser som har lediga platser öppnar för sen anmälan efter urval 1 (i mitten av juli inför hösten). Matematiska institutionen öppnar alla fristående kurser och masterprogrammet i matematik för sen anmälan. Sista ansökningsdatumet för kandidatprogrammet i matematik är den 15 april.

När du har sökt en utbildning efter urval 1 står det "handläggning pågår". Så fort du blir antagen kommer du att se det på dina sidor på antagning.se. Alla sena anmälningar handläggs i den ordning de kommer. Därför kan handläggningstiden vara lång under perioder då kön är lång. Matematiska institutionen har tyvärr ingen möjlighet att påverka handläggningstiden.

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Antagningsenheten.

Registrering på kurs

När du har sett på dina sidor på antagning.se att du blivit antagen, behöver du registrera dig på studentportalen. Registreringen till matematikkurserna brukar öppna två veckor före kursstarten och stänga två veckor efter kursstarten.

Observera att du måste vara antagen för att kunna registrera dig. Har du inte sökt kursen kan du göra det på antagning.se så länge kurserna är öppna för sen anmälan.

Om du blir antagen efter att registreringen på studentportalen stängt ska du höra av dig till matematiska institutionens kursadministratörer för att bli registrerad. Ange ditt personnummer och vilken kurs du har blivit antagen till. 

Registrering på program

Om du ska börja första terminen på ett program behöver du i de allra flesta fall komma till uppropet för att bli registrerad på programmet. Efter uppropet kommer du att bli registrerad på programmets inledande kurs. Därefter kommer du att kunna registrera dig på de övriga programkurserna på studentportalen. Observera att registreringsrutinerna kan variera beroende på program. Du kommer att få detaljerad information av studievägledarna eller programansvariga i god tid före kursstarten.

Avregistrering

Om du bestämmer dig för att hoppa av en kurs ska du avregistrera dig. Mejla matematiska institutionens kursadministratörer, uppge namn, personnummer och vilken kurs du vill avregistrera dig från. Observera att du bara kan avregistrera dig inom tre veckor från kursstarten. Om du inte avregistrerar dig kommer du inte längre att kunna söka kursen på antagning.se