Pris till Cecilia Holmgren

2020-04-14

Cecilia Holmgren har tilldelats Göran Gustafssons pris till yngre forskare.

Lista över pristagare på Göran Gustafssons stiftelsers webbplats

Last modified: 2021-03-26