Wallenbergpriset 2020 till Thomas Kragh

2020-04-15

Thomas Kragh får årets Wallenbergpris med motiveringen "för hans arbete inom symplektisk geometri och topologi, speciellt för hans viktiga bidrag till Floers homotopiteori och Lagrange-topologi."

Läs mer hos Svenska matematikersamfundet