Broschyr om matematiska institutionens forskare

2020-08-27

För att visa vilka möjligheter som finns för den som vill ägna sig åt matematisk forskning har institutionen tagit fram en broschyr. Den riktar sig i första hand till studenter på grund- och fortsättningsnivå som står i begrepp att besluta vilken riktning de vill gå i.