Utbildning i matematik

Vill du testa att studera matematik vid Uppsala universitet är kurspaketet Matematik I 30 hp ett bra alternativ. Men om du är säker på att du vill läsa matematik en längre tid är kandidatprogrammet i matematik någonting för dig.

Program

Fristående kurser i matematik

Läs matematik

Om du läser matematik på universitetet får du ta del av mycket nyare matematik än den du läste skolan och du upptäcker snart att matematikens värld är mycket större än du kunnat föreställa dig.

När du börjar plugga matematik på högskolenivå kommer du att bli förvånad över hur många olika matematikinriktningar det finns. Om matematik var ditt favoritämne i skolan är kandidatprogrammet i matematik en utbildning för dig.

Läs mer om matematikämnet

Vad jobbar matematiker med?

Möjligheterna att arbeta med matematik är stora i alla branscher där mycket information behöver tolkas och bearbetas. Matematiker är därför eftertraktade inom många olika organisationer. Enligt Sacos senaste prognos kommer matematikernas arbetsmarknad att vara fortsatt god även i framtiden.

Läs mer om matematikernas arbetsmarknad och vad matematiker jobbar med på vår karriärsida.

Möt lärare och forskare i matematik

Cecilia Holmgren (foto: privat)

Cecilia Holmgren har alltid drivits av en stark lust att lösa problem och bestämde sig redan som tonåring för att bli matematikforskare. Jordi-Lluís Figueras var uttråkad av skolans matematik och hade en lärare som sa att han aldrig skulle klara av att läsa matematik på universitetet. Tobias Ekholm ville bli fysiker men fastnade för matematiken när han läste sina första universitetskurser. I dag forskar de alla i matematik.

Möt Cecilia, Jordi, Tobias och många fler i vår intervjuserie Matematikprofilen.

Fotboll och matematik - hur hänger de ihop?

Vad har matematik att göra med fotboll? Vad är meningen med matematik? Hör David Sumpter berätta. David Sumpter är professor i tillämpad matematik vid Uppsala universitet.

Möt tidigare matematikstudenter

Hon driver Matteklubben i Uppsala, jobbar på mattekollon i Ryssland, undervisar matematikintresserade barn och utvecklar matematikundervisning. Däremellan skriver hon böcker, bloggar och konstruerar mattegåtor. Valentina Chapovalova brinner för att sprida matematik.

Läs fler intervjuer med tidigare matematikstudenter

Anette Norberg – aktuarie, chef och OS-medaljör
Warwick Tucker – matematikforskare med sikte på det omöjliga
Hayat Haseeb – arbetar i internationell miljö (Intervju i Uppsala nya tidning)

Studera matematik utomlands

Som student vid Uppsala universitet har du möjlighet att åka på utbyte till en rad olika länder. Dessutom har matematiska institutionen egna utbytesavtal med universitet som är särskilt bra på matematik i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och Irland. På bilden syns en aktivitet från introduktionsveckan vid universitetet i Leiden.

Bli doktorand

Vill du forska i matematik? När du har tagit masterexamen kan du söka till vår forskarutbildning. Vi annonserar ut lediga doktorandtjänster en gång per år, vanligtvis i februari-mars.

På bilden syns Marta Leniec som disputerade i finansiell matematik år 2016. Idag jobbar hon som kvantitativ analytiker på Swedbank.

De komplexa talen

Matematikseminariet

matematikseminariet har du möjlighet att ta del av pågående forskning, populärvetenskapliga föredrag och matematiktillämpningar. Alla matematikintresserade studenter är välkomna att delta. Ingen föranmälan behövs.

Studiemiljö

Matematikstudenter håller till på campus Polacksbacken. Campuset ligger på tio minuters cykelavstånd från centrum. Området användes ursprungligen av militären innan det togs över av universitetet år 1987. Undervisningen ges i lokalena på Polacksbacken och i det anslutande Ångströmlaboratoriet där en stor del av forskningen inom matematik, naturvetenskap och teknik pågår. 

Matematikstudenterna har en förening som tillsammans med andra studentföreningar arrangerar en välkomstvecka för alla nya studenter. Veckan brukar vara fylld med olika aktiviteter och är en uppskattad introduktion till studentstaden Uppsala.

har du frågor?

Om du har frågor om matematikutbildningarna vid Uppsala universitet är du välkommen att kontakta studievägledaren