Utbildning i matematik

Vill du testa att studera matematik vid Uppsala universitet är kurspaketet Matematik I 30 hp ett bra alternativ. Men om du vill läsa matematik en längre tid kan kandidatprogrammet i matematik passa bra!

Program

Fristående kurser

Läs matematik

Om du läser matematik på universitetet får du ta del av mycket nyare matematik än den du läste i skolan. Det finns ett mycket stort antal inriktningar inom matematik.

Läs mer om matematikämnet
Karriärstöd

Möt lärare och forskare i matematik

Cecilia Holmgren har alltid drivits av en stark lust att lösa problem och bestämde sig redan som tonåring för att bli matematikforskare. Jordi-Lluís Figueras var uttråkad av skolans matematik och hade en lärare som sa att han aldrig skulle klara av att läsa matematik på universitetet. Tobias Ekholm (bilden) ville bli fysiker men fastnade för matematiken när han läste sina första universitetskurser. I dag forskar de alla i matematik.

Intervjuer med Cecilia, Jordi och Tobias samt andra forskare och lärare

God arbetsmarknad för matematiker

Möjligheterna att arbeta med matematik är stora i alla branscher där mycket information behöver tolkas och bearbetas. Enligt Sacos senaste prognos är matematikernas arbetsmarknad god även i framtiden.

Karriärstöd

Studera matematik utomlands

Som student vid Uppsala universitet har du möjlighet till utlandsstudier. Utöver universitetets avtal har matematiska institutionen egna utbytesavtal med universitet som är särskilt bra på matematik i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Irland och Japan. Bilden tagen under introduktionsveckan vid universitetet i Leiden.

Läs mer

Matematikstudenten Julia Landströms blogg om en utbytestermin i Leiden 
Tredjeårsstudenten Olle Eriksson åkte till Paris 
Masterstudenten Johannes Krohn åkte till Dublin 

Vill du doktorera?

Vill du forska i matematik? När du har tagit masterexamen kan du söka till vår forskarutbildning. Vi annonserar ut lediga doktorandtjänster en gång per år, vanligtvis i februari–mars.

Marta Leniec (bilden) disputerade i finansiell matematik 2016.

De komplexa talen

Matematikseminariet

matematikseminariet har du möjlighet att ta del av pågående forskning, populärvetenskapliga föredrag och matematiktillämpningar. Alla matematikintresserade studenter är välkomna att delta. Ingen föranmälan behövs.

Studiemiljö

Matematikundervisningen bedrivs på Campus Polacksbacken, tio minuters cykelavstånd från centrum. Undervisningen ges i lokalerna på Polacksbacken och i det anslutande Ångströmlaboratoriet där en stor del av forskningen inom matematik, naturvetenskap och teknik pågår. 

Studentföreningarna arrangerar en välkomstvecka för nya studenter. Veckan brukar vara fylld med olika aktiviteter och är en uppskattad introduktion till studentstaden Uppsala.

har du frågor?

Om du har frågor om matematikutbildningarna vid Uppsala universitet är du välkommen att kontakta studievägledaren