Bli forskare i matematik

Om du vill forska i matematik är doktorandutbildningen ett steg i rätt riktning. Uppsala universitet har forskare inom många matematiska områden och ett stort internationellt nätverk. Som doktorand i matematik i Uppsala har du möjlighet att komma i kontakt med den mest framstående och moderna matematiska forskningen i världen.

Forskarutbildning vid matematiska institutionen

En typisk avhandling i matematik brukar bestå av teorem och bevis och forskarutbildningen tar vanligtvis fem år.

Ämnen och kontaktpersoner

Matematiska institutionen har två forskarutbildningsämnen. Varje ämne har en forskarutbildningsansvarig professor med övergripande ansvar för utbildningen. Andreas Strömbergsson är ansvarig för matematik och Erik Ekström ansvarar för forskarutbildningen i tillämpad matematik och statistik. Institutionen har även en studierektor för utbildning på forskarnivå, Volodymyr Mazorchuk.

Läs mer om den matematiska forskningen vid Uppsala universitet.

Ansökan och antagning

Matematiska institutionen brukar utlysa lediga doktorandtjänster på webben i februari varje år, med sista ansökningsdag i slutet av mars. Behörighetskraven och den fullständiga ansökningsproceduren är då alltid angivna i annonsen.

Ibland utlyser vi enstaka tjänster även vid andra tidpunkter. Vi rekommenderar intresserade studenter att titta regelbundet på universitetets eller Matematiska institutionens webbplats.

Ett viktigt dokument som du behöver bifoga är masteruppsatsen. Om du inte är klar med din masteruppsats vid ansökningsfället går det bra att skicka in det senaste utkastet.

Utbildningen

Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar två års heltidsstudier och två års forskning. Därutöver ingår i vanliga fall också ett år av undervisning.

Varje antagen student tilldelas en handledare och en biträdande handledare. Studieplanen består av tre delar: en allmän, en ämnesinriktad och en individuell del. Den individuella studieplanen upprättar studenten tillsammans med sin handledare och de övriga två finns på Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens webbplats. Där kan du även hitta allmän information om forskarstudier vid fakulteten.

Alla studenter som antagits till forskarutbildningen blir anställda som doktorander vid institutionen och får lön.

Se aktuella doktorandkurser.

Efter utbildningen

En doktorsexamen i matematik öppnar vägen för såväl en forskarkarriär som ett yrkesliv utanför akademin.