Doktorandkurser

Doktorandseminariet

Inom forskarutbildningen ingår ger varje student tre seminarier inom sitt forskningsområde. Seminarierna äger rum under utbildningens andra, tredje och fjärde år, och ger totalt 6 högskolepoäng.

Aktuella doktorandseminarier 

HÖSTEN 2021

Doktorandkurs i geometri och topologi
Lärare: Georgios Dimitroglou Rizell

A-infinity structures in representation theory
Lärare: Julian Külshammer

VÅREN 2022

Doktorandkurs i algebra
Lärare: Martin Herschend

Topics in PDEs
Lärare: Benny Avelin, Erik Lindgren, Kaj Nyström

Hösten 2022

Doktorandkurs i sannolikhet och statistik 5 hp

Våren 2023

Doktorandkurs i analys 5 hp

Senast uppdaterad: 2021-10-15