Doktorandkurser

Doktorandseminariet

Inom forskarutbildningen ger varje student tre seminarier i sitt forskningsområde. Seminarierna äger rum under utbildningens andra, tredje och fjärde år, och ger totalt 6 högskolepoäng.

Aktuella doktorandseminarier vid matematiska institutionen

VÅREN 2022

Doktorandkurs i algebra

Lärare: Martin Herschend

Topics in PDEs

Lärare: Benny Avelin, Erik Lindgren, Kaj Nyström

Hösten 2022

Doktorandkurs i sannolikhet och statistik 5 hp

Lärare: Svante Janson

Tensor categories 5 hp

Lärare: Volodymyr Mazorchuk

Våren 2023

Doktorandkurs i analys 5 hp

Lärare: Anders Karlsson

Average-case complexity and statistical inference, 5 hp

Lärare: Fiona Skerman

Senast uppdaterad: 2022-06-10