Kurser i matematik

Om du vill testa att läsa matematik vid Uppsala universitet är kurspaketet Matematik I ett bra alternativ. Vill du senare hoppa på kandidatprogrammet i matematik kan du ansöka till senare del av programmet. För mer information, kontakta studievägledaren.

Läs mer om matematikämnet

Senast uppdaterad: 2021-01-22