Stöd och service för studenter vid matematiska institutionen

Studenter står i kön till servicedisken på Ångströmlaboratoriet

Om du inte hittar svaren på webben är du välkommen att kontakta oss.

Studievägledare och studieadministration

Studievägledarna svarar på frågor som gäller kursinnehåll, studieval, tillgodoräknanden, utbytesstudier, studieuppehåll, studieavbrott, examensarbete, antagning till senare del av program och karriär.

Matematiska institutionens kursadministratörer besvarar frågor om registrering, tentamen och scheman.

Studera matematik utomlands

Studenter åker båt i en kanal i Leiden

Som student vid Uppsala universitet har du möjlighet till utlandsstudier. Utöver universitetets avtal har matematiska institutionen egna utbytesavtal med universitet som är särskilt bra på matematik i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och Japan.

Ansök om utlandsstudier

Vad jobbar matematiker med?

Möjligheten att arbeta med matematik är stor i alla branscher där mycket information behöver tolkas och bearbetas. Matematiker är eftertraktade i många organisationer. Enligt Sacos senaste prognos har matematiker en god arbetsmarknad även i framtiden.

Karriärstöd för matematiker

Två matematiker står framför en vit tavla och diskuterar

Forskarutbildning

Om du vill forska i matematik är forskarutbildning ett steg i rätt riktning. På vår webbplats brukar vi annonsera ut lediga doktorandtjänster som alla behöriga är välkomna att söka. Tjänsterna utlyses i februari, men ibland dyker enstaka tjänster upp även vid andra tidpunkter, så håll utkik.

Forskarutbildning i matematik

Matematiska föreningen

En illustration av möbusbandet

Matematiska föreningen har funnits i över 125 år och arbetar för att främja matematikintresset i och kring Uppsala. Föreningen håller två möten per år där deltagarna bjuds på populärvetenskapliga föredrag och fika. Ett annat uppskattat moment är utdelning av priser för förtjänstfulla tentamensskrivningar och examensarbeten i matematik. Alla studenter är välkomna att delta på mötena. 

Senast uppdaterad: 2021-04-30