Antagning och registrering

kursanmälan

Du anmäler dig till kurser i två steg. Först anmäler du dig på antagning.se. När du har blivit antagen till en kurs i matematik ska du registrera dig, det vill säga meddela matematiska institutionen att du tänker läsa kursen. Det finns två undantag från ovanstående:

  • Om du går första terminen på ett program blir du automatiskt antagen till alla kurser som ingår i programmets första termin. Du behöver därför inte söka dessa på antagning.se, utan du kan registrera dig i Studentportalen när registreringen har öppnat, vilket brukar vara några dagar efter uppropet.
  • Om du har varit registrerad på kursen tidigare kan du inte söka kursen på antagning.se. I stället ska du omregistrera dig. Skicka e-post till matematiska institutionens kursadministratörer. Uppge ditt namn, personnummer och vilken kurs du vill omregistrera dig på. Du kan bara omregistreras i mån av plats.

Sen anmälan

Sista anmälningsdatum brukar vara den 15 april för höstterminen och den 15 oktober för vårterminen. De kurser som har lediga platser öppnar för sen anmälan efter urval 1 (i mitten av juli inför hösten). Matematiska institutionen öppnar alla fristående kurser och masterprogrammet i matematik för sen anmälan. Sista ansökningsdatumet för kandidatprogrammet i matematik är den 15 april.

När du har sökt en utbildning efter urval 1 står det ”handläggning pågår”. Så fort du blir antagen syns det på dina sidor på antagning.se. Sena anmälningar handläggs i den ordning de kommer. Handläggningstiden kan vara lång under perioder då kön är lång. Matematiska institutionen har tyvärr ingen möjlighet att påverka handläggningstiden.

Kontakta Antagningsenheten om du har frågor om din anmälan.

Registrering på kurs

När du har blivit antagen ska du registrera dig i Studentportalen. Registreringen till matematikkurserna brukar öppna två veckor före och stänga två veckor efter kursstarten. Du måste vara antagen för att kunna registrera dig. Har du inte sökt kursen kan du göra det på antagning.se så länge kurserna är öppna för sen anmälan.

Om du blir antagen när registreringen på Studentportalen har stängt ska du höra av dig till matematiska institutionens kursadministratörer för att bli registrerad. Ange ditt personnummer och vilken kurs du har blivit antagen till. 

Registrering på program

Om du ska börja första terminen på ett program behöver du i de allra flesta fall komma till uppropet för att bli registrerad på programmet. Efter uppropet registreras du på programmets inledande kurs. Därefter kan du registrera dig på de övriga programkurserna i Studentportalen. Registreringsrutinerna kan variera beroende på program. Du får detaljerad information av studievägledarna eller programansvariga i god tid före kursstarten.

Avregistrering

Om du bestämmer dig för att hoppa av en kurs ska du avregistrera dig. Skicka e-post till matematiska institutionens kursadministratörer. Uppge namn, personnummer och vilken kurs du vill avregistrera dig från. Observera att du i så fall måste avregistrera dig inom tre veckor från kursstarten. Om du inte avregistrerar dig kan du inte längre söka kursen på antagning.se utan måste begära omregistrering.