Examensarbete

Kanske vet du redan på ett ungefär vilket område inom matematiken som intresserar dig mest? Kanske har du bestämt dig för ett område, men är osäker på exakt vilken del du ska inrikta dig mot? Eller så har du ännu inte upptäckt vad du tycker är roligast. Oavsett var i processen du befinner dig kan du ha nytta av att titta närmare på institutionens forskning.

Rutiner kring examensarbete
Examensregler 
Tidigare examensarbeten
Stöd i akademiskt skrivande (Språkverkstaden)

att välja ämne

Om du vill ha hjälp att välja ämne kan du kontakta koordinatorn Vera Koponen för examensarbete C och din studievägledare för examensarbete D och E.

När du har kommit överens med din handledare om titeln och tidsperioden för ditt examensarbete ska du fylla i blanketten Anmälan påbörjat examensarbete i matematik och lämna in den till studievägledaren som registrerar dig. 

Programstudent

Om du är programstudent och ska göra examensarbete på hösten behöver du kontakta studievägledaren för registrering. Vill du i stället göra examensarbetet på våren ska du söka kursen på antagning.se. Kursen kan även läsas som fristående kurs på våren. 

examen

När du är klar med din utbildning ska du ansöka om examen. Detta gör du på studentportalen. Läs mer på Examensenhetens sidor.

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten anordnar en examensceremoni varje höst för nyutexaminerade som gått program med start på grundnivå och avancerad nivå. 

Läs mer om examensceremonin
Särskild universitetsgemensam avslutningsceremoni för masterstudenter