Hjälp och stöd

Mattesupporten

På Mattesupporten kan du få hjälp av en erfaren student med att lösa uppgifter och förstå teori. Du kan ställa frågor om allt från den enklaste matematiken till de riktigt svåra uppgifterna.

Till följd av Coronaviruset erbjuds Mattesupport tills vidare via e-post. Skicka din fråga till Emil Ledberg. Observera att endast enklare frågor kan besvaras.

Ansvariga amanuenser: Filip Vallin, Emma Angetun, Aron Persson, Karin Svensson.

Problemsamlingar, stödmaterial och läsanvisningar

Introduktionskurs i matematik för datavetare

Läsanvisningar till Adams

Problemsamling Linjär algebra II

Linjär algebra och geometri I – tillämpningar i mekanik

Kurskoppling matematik – kemi

Repetitionsuppgifter i matematik med facit

Förkunskapstest

du som behöver särskilt stöd 

Om du på grund av funktionsnedsättning eller av andra skäl behöver särskilt stöd för att klara dina studier ska du kontakta studievägledaren. Mer information om olika typer av stöd finns på Teknats sidor.