Hjälp och stöd

Mattesupporten

På Mattesupporten kan du få hjälp av en erfaren student med att lösa uppgifter och förstå teori. Du kan ställa frågor om allt från den enklaste matematiken till de riktigt svåra uppgifterna.

Till följd av Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd i Uppsala län hålls Mattesupporten inte längre på plats utan via mötesverktyget Zoom, kl. 17.15–19.00 helgfri måndag–torsdag v. 44–50. Du når Zoom-mötet via https://uu-se.zoom.us/j/62184432039.

Om du har frågor om Mattesupporten kan du kontakta Emil Ledberg.

Ansvariga amanuenser: Jonas Jons, Elsa Rådahl, Aron Persson, Martin Bäcke, Jonathan Lindell, Jacob Skarby.

Problemsamlingar, stödmaterial och läsanvisningar

Introduktionskurs i matematik för datavetare

Läsanvisningar till Adams

Problemsamling Linjär algebra II

Linjär algebra och geometri I – tillämpningar i mekanik

Kurskoppling matematik – kemi

Repetitionsuppgifter i matematik med facit

Förkunskapstest

du som behöver särskilt stöd 

Om du på grund av funktionsnedsättning eller av andra skäl behöver särskilt stöd för att klara dina studier ska du kontakta studievägledaren. Mer information om olika typer av stöd finns på Teknats sidor.