Hjälp och stöd

Mattesupporten

På Mattesupporten kan du få hjälp av en erfaren student med att lösa uppgifter och förstå teori. Du kan ställa frågor om allt från den enklaste matematiken till de riktigt svåra uppgifterna.

Tid och plats

Till följd av Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd i Uppsala län hålls Mattesupporten digitalt, kl. 17.15–19.00 helgfri måndag–torsdag v. 4–22.

Primärt sker mattesupporten över Zoom men det finns även en Discord-server som sekundär kanal. Det går att ansluta direkt i webbläsare utan konto. Klicka utanför prompten ”Claim your account” för att göra det.

Till Mattesupporten via Zoom

Till Mattesupporten via Discord

Kontakt

Om du har frågor om Mattesupporten kan du kontakta Emil Ledberg.

Ansvariga amanuenser 

Emma Angetun, Patric Beas Petersson, Bim Gustavsson, Victor Hildebrandsson, William Norman, Tova Rydén, Simona Styanoska, Einar Waara.

stöd för studenter med funktionsnedsättning

Om du på grund av funktionsnedsättning eller av andra skäl behöver särskilt stöd för att klara dina studier ska du kontakta studievägledaren.

Information om olika typer av stöd finns på Teknats sidor

Problemsamlingar, stödmaterial och läsanvisningar

Introduktionskurs i matematik för datavetare (pdf)

Läsanvisningar till Adams (pdf)

Problemsamling Linjär algebra II (pdf)

Linjär algebra och geometri I – tillämpningar i mekanik (pdf)

Kurskoppling matematik – kemi (pdf)

Repetitionsuppgifter i matematik (pdf) och Facit till repetitionsuppgifter i matematik (pdf)

Förkunskapstest (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-12