Kandidatprogrammet i matematik

De här sidorna riktar sig till dig som är student på kandidatprogrammet i matematik
Utförlig information om programmet finns i Utbildningsplan för Kandidatprogram i matematik. Där hittar du även programmets studieplan som visar vilka kurser som går vilken termin.

Har du frågor om programmet kan du vända dig till programansvarig Martin Herschend. Du kan även kontakta studievägledaren.

Att välja kurser inom kandidatprogrammet

Kandidatprogrammet i matematik är en bred utbildning som ger möjlighet till många individuella val. En kandidatexamen är en så kallad generell examen, vilket innebär att inga kurser är obligatoriska. Så länge du uppfyller examenskravet, som beskrivs i utbildningsplanen, kan du ta ut din examen. Detta medför stor frihet men lägger också ett stort ansvar på dig som student.

Tänk igenom dina kursval 

Vilka kurser du bör välja beror på vad du vill göra efter examen. Vill du fortsätta din utbildning med en masterutbildning? Vill du fördjupa dig i något särskilt ämne? Vilka karriärmöjligheter verkar mest lockande? Att fundera på dessa frågor är viktigt för att du ska kunna välja rätt kurser.

Progression i utbildningen

Till din hjälp att välja kurser har du studieplanen. Den är uppbyggd så att det till varje period under de första två åren finns rekommenderade kurser om 15 hp. Dessa kurser ger en bred matematikutbildning som du kan gå vidare med på i stort sett vilket sätt du vill. Utöver dessa finns alternativa kurser för dig som vet att du vill fördjupa dig inom något område. I början av programmet finns nästan inga alternativa kurser. Senare i programmet ökar andelen alternativa kurser. Under år 3 är kursutbudet så omfattande och specialiserat att ingen allmän rekommendation kan ges. Under år 3 behöver du planera ditt examensarbete.

Behörighetskrav

För att få läsa en kurs måste du uppfylla behörighetskraven, se kursplanen för just den kursen. Om du följer studieplanen uppfyller du automatiskt de flesta kraven, men om du avviker från den behöver du se till att välja de kurser som ger behörighet till kommande kurser.​

Delområden inom programmet

Kandidatprogrammet i matematik ger dig goda möjligheter att fördjupa dig inom något delområde av matematiken. Dessa kan grovt delas in i algebra, analys, geometri/topologi, logik/data/beräkning, sannolikhetsteori/statistik och tillämpad matemtik. Kurserna under första året ger grundläggande förkunskaper för kommande kurser. Länkarna nedan leder till viktiga kurser i år 2 och 3 inom respektive delområde.

Vill du ha hjälp att välja är du välkommen att höra av dig till studievägledaren.