Vad jobbar matematiker med?

Om du inte vet vad matematiker jobbar med beror det förmodligen på att de flesta matematiker i arbetslivet har andra titlar, till exempel aktuarie, analytiker, data scientist, chef, IT-specialist.

Var arbetar matematiker som läst i Uppsala?

De flesta studenter som tar kandidatexamen i matematik i Uppsala läser vidare på något masterprogram. En kandidatexamen i matematik ger behörighet till ett stort antal masterprogram, både i Sverige och i övriga Europa. Majoriteten av dem som tar en masterexamen i matematik väljer att jobba utanför akademin, medan en mindre andel fortsätter till doktorandstudier och satsar på en forskarkarriär. 

Bland dem som väljer arbetsmarknaden utanför universitetet är det vanligaste yrket aktuarie. Vidare arbetar många som olika typer av analytiker, t.ex. finansanalytiker, riskanalytiker, kvantitativ riskanalytiker, business analyst, technical business analyst. En annan titel som förekommer bland våra alumner är technical support engeneer. Ett relativt nytt yrke som börjar bli vanligare är data scientist. Det finns även många som arbetar med signalbehandling, systemutveckling, statistik och biostatistik.  

Våra alumner finns inom organisationer som Spp, Swedbank, Combient, Scandia liv, Statistiska centralbyrån, Elekta, Uppsala Clinical Research, Regionalt cancercentrum, Max Matthiessen, Prover, Försvaret, First Derivatives, Accenture, Qliro, ÅF, Göteborg Energi osv.

Möt tidigare matematikstudenter

Hon driver Matteklubben i Uppsala, jobbar på mattekollon i Ryssland, undervisar matematikintresserade barn och utvecklar matematikundervisning. Däremellan skriver hon böcker, bloggar och konstruerar mattegåtor. Valentina Chapovalova brinner för att sprida matematik.

Läs fler intervjuer med tidigare matematikstudenter

Anette Norberg – aktuarie, chef och OS-medaljör
Warwick Tucker – matematikforskare med sikte på det omöjliga
Hayat Haseeb – arbetar i internationell miljö (Intervju i Uppsala nya tidning)

Matematik finns i allt

”Matematik finns i mobiltelefoner, bilar och oljetankers. Internet byggs med matematik. Statistik och matematik förbättrar världens produktion av mat och gör att industrin kan tillverka och distribuera produkter mer effektivt. De hjälper oss att förstå och styra vår ekonomi och vårt samhälle. Ny matematik och statistik bidrar till utvecklingen inom kemi och fysik, och den är nödvändig för att vi ska förstå modern biologi och klimatvetenskap.”

Läs mer om matematikens användningsområden i broschyren Matematik finns i allt.

Läs matematik

Vill du testa att studera matematik vid Uppsala universitet är kurspaketet Matematik I 30 hp ett bra alternativ. Men om du är säker på att du vill läsa matematik en längre tid är kandidatprogrammet i matematik någonting för dig.