Kurser och scheman

Kurslitteratur

Litteraturlista för höstterminen 2020 (Word)

Litteraturlista för höstterminen 2020 (pdf)

Äldre litteraturlistor

Kursinnehåll

Exakta beskrivningar av kursinnehåll och examination finns i kursplanerna. På Uppsala universitets webb finns kursplaner för alla kurser som getts sedan hösten 2007. Om du behöver en kursplan från en tidigare kurs i matematik ska du kontakta institutionens kursadministratörer.

Det enklaste sättet att hitta kursplanerna är att söka på kursnamn i sökrutan längst ner i Studentportalen. När du har kommit fram till kurssidan klickar du på ”Kursplan med kurslitteratur”. Du behöver inte vara inloggad för att söka.

Scheman

Schema för alla kurser och program vid tekniska-naturvetenskapliga fakulteten 

Det kan ibland vara svårt att söka fram det önskade schemat. Sökmotorn kan inte hantera stavfel eller ”felaktiga” förkortningar. Nedan hittar du några söktips.

 • Enstaka kurs
  Välj kurs i rullmenyn högst upp. Skriv in kursens namn eller kurskod i sökrutan. Kurskoder hittar du i kursplanerna eller på kurslistan på webben. Du kan lägga till flera kurser i samma schema. Om du går fristående kurs kan du välja vilken grupp du ska följa. När du har valt grupp är det viktigt att du följer den gruppen under hela kursens gång. Detta gäller dock inte dig som läser Matematik A (se nedan).
 • Matematik I, 30 hp
  Välj ”Program” i rullmenyn högst upp. Skriv ”30hp” i sökrutan.
 • Kandidatprogrammet i matematik, årskurs 1
  Välj ”Program” i rullmenyn högst upp. Skriv ”kandidatprogram i matematik” i sökrutan.
 • Lärarstudent
  Matematik för grundskolans årskurs 7–9antagen hösten 2011 och senare:
  Välj ”Program” i rullmenyn högst upp. Skriv ”lärarmat” i sökrutan.
  Gymnasielärare, höstantagna eller som har de första kurserna på hösten:
  Välj ”Program” i rullmenyn högst upp. Skriv ”gylärarma1” i sökrutan.
  Gymnasielärare, vårantagna eller som har de första kurserna på våren: 
  Välj ”Program” i rullmenyn högst upp. Skriv ”gylärma1_v” i sökrutan.