Kandidatuppsatser av lärarstudenter i matematik

Här hittar du uppsatser skrivna av lärarstudenter inom kursen Examensarbete C i matematik.

Algebra och logik

Geometri

Matematisk analys

Senast uppdaterad: 2021-04-01