Studera matematik utomlands

Som student vid Uppsala universitet har du möjlighet till utlandsstudier. Utöver universitetets avtal har matematiska institutionen egna utbytesavtal med universitet som är särskilt bra på matematik i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Irland och Japan. Bilden tagen under introduktionsveckan vid universitetet i Leiden.

Läs mer

Matematikstudenten Julia Landströms blogg om en utbytestermin i Leiden 
Tredjeårsstudenten Olle Eriksson åkte till Paris 
Masterstudenten Johannes Krohn åkte till Dublin