Matematikseminariet

Fraktal

Matematikseminariet är en seminarieserie för studenter i alla årskurser i matematik. Även andra matematikintresserade studenter är välkomna att delta. Alla föreläsningar är populärvetenskapliga.

På höstens seminarier fokuserar vi på inledande insikter i ämnet matematik. Vårens seminarier belyser pågående matematisk forskning.

Kontakt för matematikseminariet: Martin Herschend 

Tidigare matematikseminarier

Kommande matematikseminarier hösten 2021

Torsdag 2 december: Måns Thulin

Tid: 15:15

Plats: Sal Å4005. Det finns även möjlighet att delta via Zoom: zoomlänk till seminariet. För lösenord till mötet, kontakta Mateusz Stroiński.

Från linjära ekvationer till artificiell (o)intelligens

Djupinlärning – deep learning – och artificiell intelligens är idag bland de hetaste teknikerna bland matematiker och teknikbolag. Jag kommer att berätta om hur metoder som togs fram av Gauss och Laplace lett fram till dagens framsteg inom det här området och förklara hur stora datamängder används för att bygga intelligenta (”intelligenta”?) system. Längs vägen kommer vi stöta på frågor om hur man mäter hur lika två funktioner är, hur man kan veta vilken funktion som bäst beskriver ett samband i den verkliga världen och hur blind tro på matematiska formler riskerar att bidra till att skapa AI-system som diskriminerar och vilseleder.

Senast uppdaterad: 2021-11-18