Matematikseminariet

Fraktal

Matematikseminariet är en seminarieserie för studenter i alla årskurser i matematik. Även andra matematikintresserade studenter är välkomna att delta. Alla föreläsningar är populärvetenskapliga.

På höstens seminarier fokuserar vi på inledande insikter i ämnet matematik. Vårens seminarier belyser pågående matematisk forskning.

Kontakt för matematikseminariet: Martin Herschend 

Tidigare matematikseminarier

Kommande matematikseminarier våren 2021

Torsdag 25 februari: Yuqiong Wang

Tid: 13:15

Plats: Seminariet ges via Zoom

Seminariet ges på engelska. För titel och beskrivning, se den engelskspråkiga versionen av den här sidan. 

Senast uppdaterad: 2021-02-24