Matematikseminariet

Seminarier

Matematikseminariet är en seminarieserie för studenter i alla årskurser i matematik. Även andra matematikintresserade studenter är välkomna att delta. Alla föreläsningar är populärvetenskapliga.

På höstens seminarier fokuserar vi på inledande insikter i ämnet matematik. Vårens seminarier belyser pågående matematisk forskning. 

Information om tidigare seminarier finns här.

Kontakt: 
Martin Herschend 

Matematikseminariet – kommande seminarier

Hösten 2020

Anna Sakovich

Torsdag 3 december kl 13.00 via Zoom.

Penrose-olikhet

År 1973 formulerade Penrose ett förmodan om att den totala massan av ett universum som innehåller svarta hål måste vara begränsad underifrån av ett visst uttryck i termer av de svarta hålens ytarea. Ett viktigt speciellt fall av detta förmodan kan omformuleras till ett vackert och utmanande problem inom geometri och analys, den så kallade Penroseolikheten. Vi ska diskutera matematiken bakom detta problem samt ett väldigt fascinerade bevis som gavs i slutet på 90-talet av matematikerna Huisken och Ilmanen baserat på ideer som fysikern Geroch publicerade 1977.