Matematikseminariet

Fraktal

Matematikseminariet är en seminarieserie för studenter i alla årskurser i matematik. Även andra matematikintresserade studenter är välkomna att delta. Alla föreläsningar är populärvetenskapliga.

På höstens seminarier fokuserar vi på inledande insikter i ämnet matematik. Vårens seminarier belyser pågående matematisk forskning.

Kontakt för matematikseminariet: Martin Herschend 

Tidigare matematikseminarier

Kommande matematikseminarier hösten 2021

Måndag 25 oktober: Alice Hedenlund

Tid: 15:15

Plats: Sal Å4005. Det finns även möjlighet att delta via Zoom: zoomlänk till seminariet. För lösenord till mötet, kontakta Mateusz Stroiński.

Polynomekvationer, Galoisteori och Antika Geometriproblem

Att det går att lösa andragradekvationer med hjälp av pq-formeln har man vetat länge, förmodligen så tidigt som 2000 fKr. Finns det liknande formler för tredje- och fjärdegradsekvationer? Och vad med femtegradsekvationer? Och hur hänger dessa algebraproblem ihop med gamla antika geometriska linjal-passare-problem, exempelvis huruvida det är möjligt att tredela en godtycklig vinkel? I detta föredrag kollar vi på historian bakom dessa frågor samt ger en kort introduktion till gruppteori och Galoisteori som ett sätt att besvara dem.

Senast uppdaterad: 2021-10-15