Matematikseminariet

Fraktal

Matematikseminariet är en seminarieserie för studenter i alla årskurser i matematik. Även andra matematikintresserade studenter är välkomna att delta. Alla föreläsningar är populärvetenskapliga.

På höstens seminarier fokuserar vi på inledande insikter i ämnet matematik. Vårens seminarier belyser pågående matematisk forskning.

Kontakt för matematikseminariet: Martin Herschend 

Tidigare matematikseminarier

Kommande matematikseminarier våren 2021

Onsdag 19 maj: Elin Persson Westin

Tid: 15:15

Plats: Seminariet ges via Zoom

Diagramalgebror - hur räknar man med diagram!?

Redan i grundskolan lär vi oss att räkna med heltal, rationella tal och reella tal. Vi kan addera dessa, multiplicera och göra massa olika konstruktioner. På universitetet börjar vi istället räkna med andra objekt, som matriser och polynom. Även dessa kan vi addera och multiplicera med varandra.

Det vi ska göra under detta seminarium är att se hur vi kan räkna med en helt annan typ av objekt, nämligen diagram!  Vi ska även titta lite på kopplingen mellan Temperley-Liebalgebran, som är ett exempel på en så kallad diagramalgebra, och Pottsmodellen från statistisk mekanik samt Jonespolynomet från knutteori.

Senast uppdaterad: 2021-06-14