Matematikseminariet

Seminarier

Matematikseminariet är en seminarieserie för studenter i alla årskurser i matematik. Även andra matematikintresserade studenter är välkomna att delta. Alla föreläsningar är populärvetenskapliga.

På höstens seminarier fokuserar vi på inledande insikter i ämnet matematik. Vårens seminarier belyser pågående matematisk forskning. 

Kontakt: 
Martin Herschend 

Matematikseminariet – tidigare seminarier

Våren 2020

Anders Karlsson

Måndag 4 maj kl 15.15 via Zoom

A+B=C och Fermats stora sats

Likheter mellan hela tal och polynom möter vi redan i skolan, t ex division med rest. Analogin är mycket djupare och mer mystisk än så. Ett sådant exempel är ett visst enkelt men kraftfullt påstående för polynom som upptäcktes på 1980-talet. Motsvarande för de hela talen är (kanske) ännu obevisat. Vi ska ser hur Fermats stora sats (bevisad av Wiles 1995) snabbt följer. Ämnet heltalslösningar till polynomekvationer har varit med mänskligheten i 5000 år. I början var det relevant för byggkonstruktion, typ pyramider, under tusentals år ansågs nog ämnet helt världsfrånvänt, men i våra dagar är det i högsta grad aktuellt för kryptering.

Kommande talare: