Matematikseminariet

Seminarier

Matematikseminariet är en seminarieserie för studenter i alla årskurser i matematik. Även andra matematikintresserade studenter är välkomna att delta. Alla föreläsningar är populärvetenskapliga.

På höstens seminarier fokuserar vi på inledande insikter i ämnet matematik. Vårens seminarier belyser pågående matematisk forskning. 

Kontakt: 
Elin Persson Westin 

Matematikseminariet – kommande seminarier

Våren 2020

På grund av Coronaviruset är Matematikseminariet inställt tillsvidare. 

Kommande talare :
Joel Dahne (TBA)
Anders Karlsson (Måndag 4 maj kl 15.15 i Å4007)