Matematiska föreningen

Matematiska föreningen har som syfte att främja matematikintresset i och kring Uppsala. Föreningen håller årligen två möten med föredrag och fika. På mötena delas dessutom priser ut för förtjänstfulla tentamensskrivningar och examensarbeten i matematik.

Höstmöte december 2021

Matematiska föreningens höstmöte äger rum onsdagen den 8:e december kl. 17:20 i rum Å4001. Silvelyn Zwanzig (Uppsala Universitet) håller ett föredrag och sedan anordnas en prisutdelningsceremoni.

Titel: Hur kan man utnyttja slumpen?

Abstrakt: I föredraget pratar jag om stora datamängder ("big data") och om inbäddningsprincipen. Jag förklarar, hur man kan generera vilket slumptal som helst och hur vi kan använda detta för att förbättra metoder.

Föreningen vill tacka alla lärare som har hjälpt till med att nominera studenter! Det kommer även att finnas möjlighet att delta i mötet via Zoom: Länk till årsmötet. För lösenord till mötet, kontakta mateusz.stroinski@math.uu.se.

Puzzles with prizes

Matematiska föreningen medverkar vid "Puzzles with prizes". Vi uppmuntrar alla att delta!

Studentseminariet

Under läsåret 2021/2022 kommer Matematiska Föreningen att organisera seminarier för matematikintresserade studenter. Seminarierna kommer att hållas varje onsdag, mellan klockan 17.20 och 19.20, i rum Å64119. Under höstterminen kommer dessa att hållas som två seminarieserier, en om abstrakt harmonisk analys (jämna veckor till och med v.42) som kommer att ges av Tobias Mattsson, och en om kategoriteori (udda veckor till och med v.41) som kommer att ges av Mateusz Stroiński. Inför seminarier om kategoriteori rekommenderas kursen Algebra II; inför seminarier om abstrakt harmonisk analys rekommenderas kurserna Algebra II samt Flervariabelanalys. Första seminariet äger rum den 15:e september.

Obs: seminarierna tar ett uppehåll under vecka 43. Seminarieserien om kategoriteori fortsätter jämna veckor från och med v.44. Seminarieserien om abstrakt harmonisk analys fortsätter udda veckor från och med v.45.

Seminarierna ger ett tillfälle för deltagarna att utveckla sin matematiska kompetens i en miljö som är något annorlunda jämfört med till exempel de flesta matematikkurser: en av de större skillnaderna är att det inte finns någon strikt kursplan eller examination. Dessutom är innehållet något mer specialiserat.

Det matematiska innehållet riktas främst till andra, tredje och fjärde årets matematikstudenter, därmed är det inte lika tillgängligt som till exempel föredragen som hålls under föreningens höst- och årsmöten, men alla som är intresserade är välkomna att delta. Deltagare registreras genom att kontakta mateusz.stroinski@math.uu.se . Även frågor kan skickas till samma mejladress.

Kort historik

Matematiska föreningen är sedan mer än 125 år en självständig förening. Tidigare hette föreningen Fysisk-matematiska föreningen och hade till uppgift att främja såväl matematik, fysik som astronomi.

Redan våren 1853 bildades "Naturvetenskapliga studentsällskapet i Upsala" för matematik, fysik, kemi, geologi, botanik och zoologi. 1871 blev sektionen för matematik och fysik en självständig förening med namnet Fysisk-matematiska föreningen.

1887 bildades Fysiska sällskapet, som är att betrakta som en utbrytning ur Fysisk-matematiska föreningen. Detta fick till följd att föreningen den 4 april 1889 beslöt att ändra sitt namn till Matematiska föreningen och dessutom ändra sina stadgar.

Vid en genomläsning av de mycket detaljerade terminsberättelserna från denna tid framgår att föreningens verksamhet var omfattande och måste ha haft stor betydelse för matematiken i Uppsala. Referenterna och andra höll cirka sex föredrag per termin om de senaste resultaten inom den matematiska forskningen. Vidare förvaltade föreningen en lånekassa på 850 kronor, ur vilken behövande matematiker kunde få låna på revers.

Då behovet av specialiserade föredrag numer är väl tillgodosett har föreningen under de senaste årtiondena ordnat föredrag av mer populärvetenskaplig karaktär.

Arkiv

Här har vi samlat diverse material från förr i tiden. Materialet innehåller digitaliserade mötesprotokoll, bilder från en sammankomst vid Flustret, ett nummer av Acta Matematica och även manusskriptet till ett spex. Orginalprotokollen finns att beskåda på Carolina Rediviva. Matematiska föreningen tackar Anders Källström, tidigare verksam vid Uppsala universitet, som har sammanställt materialet och delat med sig av det.

Senast uppdaterad: 2021-11-22