Matematiska föreningen

Matematiska föreningen har som syfte att främja matematikintresset i och kring Uppsala. Föreningen håller årligen två möten med föredrag och fika. På mötena delas dessutom priser ut för förtjänstfulla tentamensskrivningar och examensarbeten i matematik.


Prisutdelning och föredrag

Matematiska föreningen anordnar årsmöte och vårterminens prisutdelning som äger rum tisdagen den 14 maj klockan 17.15 i sal 80109. Sedan håller Professor Eric Schippers (Universitetet i Manitoba) föredrag. Dessutom bjuder vi på fika. Alla är varmt välkomna!

Titel: Complexification

Abstrakt: Number systems have been extended many times over the centuries, expanding our abilities and understanding.  This talk centres on the extension to complex numbers.  We show how they arise naturally, and give some examples of new ideas and insights which they immediately lead to. No previous knowledge of complex numbers is needed. 


KORT HISTORIK

Matematiska föreningen är sedan mer än 125 år en självständig förening. Tidigare hette föreningen Fysisk-matematiska föreningen och hade till uppgift att främja såväl matematik, fysik som astronomi.

Redan våren 1853 bildades "Naturvetenskapliga studentsällskapet i Upsala" för matematik, fysik, kemi, geologi, botanik och zoologi. 1871 blev sektionen för matematik och fysik en självständig förening med namnet Fysisk-matematiska föreningen.

1887 bildades Fysiska sällskapet, som är att betrakta som en utbrytning ur Fysisk-matematiska föreningen. Detta fick till följd att föreningen den 4 april 1889 beslöt att ändra sitt namn till Matematiska föreningen och dessutom ändra sina stadgar.

Vid en genomläsning av de mycket detaljerade terminsberättelserna från denna tid framgår att föreningens verksamhet var omfattande och måste ha haft stor betydelse för matematiken i Uppsala. Referenterna och andra höll cirka sex föredrag per termin om de senaste resultaten inom den matematiska forskningen. Vidare förvaltade föreningen en lånekassa på 850 kronor, ur vilken behövande matematiker kunde få låna på revers.

Då behovet av specialiserade föredrag numer är väl tillgodosett har föreningen under de senaste årtiondena ordnat föredrag av mer populärvetenskaplig karaktär.


Styrelse


STADGAR

Här finns föreningens stadgar.

Arkiv

Här har vi samlat diverse material från förr i tiden. Materialet innehåller digitaliserade mötesprotokoll, bilder från en sammankomst vid Flustret, ett nummer av Acta Matematica och även manusskriptet till ett spex. Orginalprotokollen finns att beskåda på Carolina Rediviva. Matematiska föreningen tackar Anders Källström, tidigare verksam vid Uppsala universitet, som har sammanställt materialet och delat med sig av det.

Acta Matematica

Sammankomst vid Flustret 1894

Sammankomst vid Flustret 1894 med text

Protokoll 1869-02-18, klockan 18.00

Protokoll 1874-02-19, klockan 18.00

Protokoll 1883-02-08, klockan 18.00

Protokoll 1895-02-21, klockan 18.00