Matematiska föreningen

Matematiska föreningen har som syfte att främja matematikintresset i och kring Uppsala. Föreningen håller årligen två möten med föredrag och fika. På mötena delas dessutom priser ut för förtjänstfulla tentamensskrivningar och examensarbeten i matematik.

Observera att prisutdelningen som skulle ha hållits våren 2020 skjuts upp på obestämd tid med hänvisning till Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Styrelsen ber om att få återkomma gällande detta.


Prisutdelning september 2020

Matematiska föreningen i Uppsalas (första) höstmöte äger rum onsdagen den 30 september kl. 17:15 i Häggsalen på Ångströmslaboratoriet. Jordi-Lluís Figueras (Uppsala Universitet) håller först ett föredrag på engelska och sedan anordnas en prisutdelning.
 
Titel: Dragons and Mathematics
Abstrakt: I will discuss  why and how Mathematics and having a mathematical mind-set is useful not only for getting good grades in a final exam, but it boosts the career of a student when reaching the job market.

Föreningen tackar alla lärare som har hjälpt till med att nominera studenter! Dessutom bjuder vi på fika och alla är varmt välkomna! Observera att vi på grund av rådande situation ber dig att anmäla deltagande (fysiskt eller via Zoom) så snart som möjligt för att i den mån det går undvika problem med trängsel. Detta görs till anders.israelsson@math.uu.se.


KORT HISTORIK

Matematiska föreningen är sedan mer än 125 år en självständig förening. Tidigare hette föreningen Fysisk-matematiska föreningen och hade till uppgift att främja såväl matematik, fysik som astronomi.

Redan våren 1853 bildades "Naturvetenskapliga studentsällskapet i Upsala" för matematik, fysik, kemi, geologi, botanik och zoologi. 1871 blev sektionen för matematik och fysik en självständig förening med namnet Fysisk-matematiska föreningen.

1887 bildades Fysiska sällskapet, som är att betrakta som en utbrytning ur Fysisk-matematiska föreningen. Detta fick till följd att föreningen den 4 april 1889 beslöt att ändra sitt namn till Matematiska föreningen och dessutom ändra sina stadgar.

Vid en genomläsning av de mycket detaljerade terminsberättelserna från denna tid framgår att föreningens verksamhet var omfattande och måste ha haft stor betydelse för matematiken i Uppsala. Referenterna och andra höll cirka sex föredrag per termin om de senaste resultaten inom den matematiska forskningen. Vidare förvaltade föreningen en lånekassa på 850 kronor, ur vilken behövande matematiker kunde få låna på revers.

Då behovet av specialiserade föredrag numer är väl tillgodosett har föreningen under de senaste årtiondena ordnat föredrag av mer populärvetenskaplig karaktär.


Styrelse


STADGAR

Här finns föreningens stadgar.

Arkiv

Här har vi samlat diverse material från förr i tiden. Materialet innehåller digitaliserade mötesprotokoll, bilder från en sammankomst vid Flustret, ett nummer av Acta Matematica och även manusskriptet till ett spex. Orginalprotokollen finns att beskåda på Carolina Rediviva. Matematiska föreningen tackar Anders Källström, tidigare verksam vid Uppsala universitet, som har sammanställt materialet och delat med sig av det.

Acta Matematica

Sammankomst vid Flustret 1894

Sammankomst vid Flustret 1894 med text

Protokoll 1869-02-18, klockan 18.00

Protokoll 1874-02-19, klockan 18.00

Protokoll 1883-02-08, klockan 18.00

Protokoll 1895-02-21, klockan 18.00

Senast uppdaterad: 2021-01-29