Information för nya studenter på ämneslärarprogrammet, matematik, hösten 2021

Upprop

Uppropet sker måndagen den 23 augusti klockan 10.00 i sal 90103, Ångströmlaboratoriet. Det kommer även vara möjligt att delta i uppropet digitalt.

Om du vill delta i uppropet digitalt

Zoomlänk till första delen av uppropet, klockan 10.00

Zoomlänk till uppropets andra del, klockan 10.30

Registrering

Du kan registrera dig på programmet redan innan uppropet. Detta gör du genom att registrera dig i Ladok på de kurser som startar vecka 35. Registreringen för dessa öppnar den 2 augusti. Kurser som startar senare i höst kan du registrera dig på tidigast två veckor innan kursstarten.

Om du får förhinder

Om du inte kan komma på uppropet är det viktigt att du meddelar detta till matematiska institutionens studievägledare, även om du redan har registrerat dig. Kontakta studievägledarna via e-post.

Schema

Schemat hittar du i TimeEdit

Programmets upplägg

Dessa kurser ingår i programmets första termin:

  • Baskurs i matematik 5 hp
  • Introduktionskurs till matematikstudier, ämneslärare 5 hp
  • Envariabelanalys 10 hp
  • Algebra I 5 hp
  • Linjär algebra och geometri I 5 hp

Se alla ämneslärarprogrammets kurser i Studium

Kontakt

Senast uppdaterad: 2021-08-17