Information för nya studenter i matematik hösten 2020

allmän information

Nedanstående information gäller samtliga kursstarter. Under rubriken Mer information om kursstarter hittar du detaljerad information om respektive program/inriktning.

Registrering

För att kunna läsa kurserna måste du registrera dig. Det gör du på www.studentportalen.uu.se. Registreringen för de första kurserna öppnar den 10 augusti. Du kan registrera dig tidigast två veckor före kursstart. Du behöver inte registrera dig på propkursen.

Upprop

För att kunna läsa Kandidatprogrammet måste du delta vid uppropet. Om du är förhindrad att delta och vill behålla din plats måste du informera institutionen genom att skicka ett e-postmeddelande till studexp@math.uu.se.

För studenter som läser Matematik I och Ämneslärarprogrammet är uppropet frivilligt

Uppropet hålls måndagen den 24 augusti kl 10.00, sal 4001, Ångströmlaboratoriet för studenter på Kandidatprogrammet (obligatoriskt) och kurspaketet i Matematik I.

Uppropet för Ämneslärarprogramstudenter hålls måndagen den 24 augusti kl 10.00, sal 4003, Ångströmlaboratoriet.

Uppropet hålls även i mötesverktyget Zoom. Använd följande länk och lösenord 370360.

Omedelbart efter uppropet inleds introduktionsveckan med sociala aktiviteter och en repetitionskurs i matematik (propkurs).

Digital undervisning

Till följd av Covid-19 är delar av undervisningen digital och genomförs i mötesverktyget Zoom.
Mer information om digital undervisning  

Schema och kurslitteratur

Länkar till kurslitteratur, kursinnehåll och scheman finner du på sidan Kurser och schema. Länk till schemat finns också på Studentportalen.

Observera att schemaändringar kan förekomma. Då uppdateras schemat på webben.

Lokaler

All matematikundervisning utöver den digitala (se ovan) äger rum i lokalerna på Polacksbacken, Lägerhyddsvägen 2, och i Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1.
Mer information om campus

Mer information om kursstarter

På länkarna nedan finner du datum för kursstarter.

Kandidatprogrammet i matematik

Ämneslärarprogrammet

Matematik I