Nya studenter våren 2021

Registrering

För att kunna läsa kurserna måste du registrera dig. Registreringsinformation hittar du på Studentportalen

Information om hur du skaffar studentkonto

Registreringen till kurser som startar vecka 12 öppnar två veckor före kursstart.

Ämneslärarprogrammet

Kursstarter

Baskurs i matematik: 19 januari kl 10.15
Linjär algebra och geometri I: 18 januari kl 13.00
Envariabelanalys: 20 januari kl 15.15
Matematikens historia startar vecka 12.

Upplägg

Information om programmet finns på ämneslärarprogrammets rogrammets sidor. 

Välkomstmöte

Välkomstmöte för ämneslärarstudenter hålls i mötesverktyget Zoom, se information nedan, fredagen den 15 januari kl. 10.00-11.00.

Till välkomstmötet i Zoom

Digital undervisning

Till följd av Covid-19 är delar av undervisningen digital och genomförs i mötesverktyget Zoom.

Mer information om digital undervisning  

Lokaler

All matematikundervisning utöver den digitala (se ovan) äger rum i lokalerna på Polacksbacken, Lägerhyddsvägen 2, och i Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1.

Mer information om campus

Schema och kurslitteratur

Länkar till kurslitteratur, kursinnehåll och scheman finner du på sidan Kurser och schema. Länk till schemat finns också på Studentportalen.

Observera att schemaändringar kan förekomma. Då uppdateras schemat på webben.

KONTAKT

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på studexp@math.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-01-29