Studievägledare i matematik

Vill du läsa matematik men är osäker på vilka kurser du ska välja? Läser du en kurs och funderar på att byta? Vill du hoppa på kandidatprogrammet i matematik? Har du fått problem med dina studier?

Sådana och liknande frågor kan du få hjälp med hos matematiska institutionens studievägledare Camilla Molin och Kibret Sigstam.

Camilla Molin kommer vara tjänstledig i sex månader från och med 2021-09-25. 

För frågor rörande omtentor, kursregistreringar eller schema kontakta matematiska institutionens kursadministratörer.

Kontakta studievägledare

Kontakta studievägledarna via e-post

Boka tid för samtal

Du kan boka tid för studievägledning via Teknats tidsbokningssystem. Ange i bokningstexten om du föredrar samtal via telefon eller Zoom. För närvarande erbjuder Camilla Molin endast samtal via Zoom. 

Om mötet hålls via Zoom blir du inbjuden till mötet i ett mail. Alla studenter har tillgång till Zoom via universitet men det är inte nödvändigt att installera appen. Du kan använda din dator, din telefon eller din surfplatta.

Boka telefontid eller samtal via Zoom via Teknats tidsbokningssystem Time Center.

Senast uppdaterad: 2021-09-16