Tentamensinformation

Anmälan

Så anmäler du dig

Du anmäler dig till tentamen i Ladok. Anmäl dig senast tolv dagar före tentamenstillfället. Du kan inte anmäla dig i tentamenslokalen. Ta med dig giltig legitimation till tentamenslokalen.

Avanmäl dig om du inte kan skriva tentan

Om du har anmält dig till en tenta och av något skäl inte ska skriva den är det mycket viktigt att du avanmäler dig i Ladok.

Kontakt och mer information

Om det inte skulle fungera att anmäla dig i Ladok ska du kontakta matematiska institutionens kursadministratörer.

Universitetsgemensam information om tentamen

Tentamensdatum

Tre tentamenstillfällen per kurs

Varje kurs har minst tre tentamenstillfällen under ett år, varav en ordinarie och två omtentor. Omtentamensperioden för varje kurs beror på när kursen avslutades och hur många gånger under året den har getts. 

Tentamenscheman

Schema för ordinarie tentor som ges i maj-juni 2021

Schema för omtentamen som ges i juni 2021 (pdf)

Tentamensperioder

Tentamens- och omtentamensperioder för läsåret 2020-2021 (pdf)

Utlämning

Alla tentor skannas in, vilket innebär att du får tillbaka din tenta digitalt. Du kommer åt din tenta genom att logga in med ditt universitetslösenord i Mina tentor. Tentan sparas på servern i två år. Därefter raderas den enligt gällande arkivregler för tentamen.

Kontrollera så snart som möjligt att alla sidorna har skannats in, då pappersoriginalen endast sparas i två månader.

Omprövning

När kan betyg omprövas?

Betyg kan omprövas. Omprövning görs på grund av nya omständigheter eller om betyget är uppenbart oriktigt och om ändringen kan ske snabbt och enkelt.  Det handlar alltså inte om ”omrättning” eller ”ombedömning” av redan bedömda svar.

Regler

Omprövning av betyg regleras i 6 kap. 24 § Högskoleförordningen (1993:100) Förordning 2006:1053). Regleringen innebär att

  • ingen ny instans kan bedöma tentan eller övriga betygsunderlag, exempelvis inlämningsuppgifter. 
  • betyget omprövas av examinerande lärare om studenten begär det.
  • examinerande lärare snabbt tittar efter uppenbara fel i rättningen. Exempel är att läraren har summerat resultatet fel eller glömt poängsätta en fråga.

Högskoleförordningen på riksdagens webbplats

Begäran om omprövning

Information om hur du begär omprövning 

Lokaler och regler

Universitetsgemensam information om tentamen

De tillfälliga tentamenslokalerna finns på Fyrishov i hallarna C och D.

Fyrishovs webbplats

Tentera gamla kurser

Omexamination på kurser som inte längre ges.

Plussning

Om du går något av högskole- eller civilingenjörsprogrammen har du i vissa fall rätt att tentera en godkänd kurs och på det sättet höja ditt betyg. Kontakta matematiska institutionens kursadministratörer för mer information.

Möjligheten till plussning kommer att upphöra 2021-07-31. Läs mer om rektorsbeslutet att ta bort plussning.

Senast uppdaterad: 2021-05-07