Tentamensinformation

ANMÄLAN

Du anmäler dig till tentamen i Ladok. Anmäl dig senast tolv dagar före tentamenstillfället. Du kan inte anmäla dig i tentamenslokalen. Om det inte skulle fungera att anmäla dig i Ladok ska du kontakta matematiska institutionens kursadministratörer. Ta med dig giltig legitimation till tentamenslokalen. Läs mer om tentamen på universitetets centrala sidor.

Om du har anmält dig till en tenta och av något skäl inte ska skriva den är det mycket viktigt att du avanmäler dig i Ladok.

Observera att tentor som regel inte kan skrivas på distans. I särskilda fall kan undantag göras efter beslut av institutionsledningen.

tentamensdatum

Tentamensperioder läsåret 2020/2021

Schema för duggor och tentor läsåret 2020/2021

Omtentamensperioder

Varje kurs har minst tre tentamenstillfällen under ett år, varav en ordinarie och två omtentor. Omtentamensperioden för varje kurs beror på när kursen avslutades och hur många gånger under året den har getts. 

Omtentor augusti 2020

UTLÄMNING

Alla tentor skannas in, vilket innebär att du får tillbaka din tenta digitalt. Du kommer åt din tenta genom att logga in med ditt CAS-lösenord i Mina tentor. Tentan sparas på servern i två år. Därefter raderas den enligt gällande arkivregler för tentamen.

Kontrollera så snart som möjligt att alla sidorna har skannats in, då pappersoriginalen endast sparas i två månader.

OMPRÖVNING

Betyg kan omprövas. Detta regleras i 6 kap. 24 § Högskoleförordningen (1993:100) Förordning 2006:1053). Regleringen innebär att

  • ingen ny instans kan bedöma tentan eller övriga betygsunderlag, exempelvis inlämningsuppgifter. 
  • betyget omprövas av examinerande lärare om studenten begär det.
  • examinerande lärare snabbt tittar efter uppenbara fel i rättningen. Exempel är att läraren har summerat resultatet fel eller glömt poängsätta en fråga.

Omprövning görs således på grund av nya omständigheter eller om betyget är uppenbart oriktigt och om ändringen kan ske snabbt och enkelt.  Det handlar alltså inte om ”omrättning” eller ”ombedömning” av redan bedömda svar.

Information om hur du begär omprövning 

LOKALER OCH REGLER

Information om övriga tentamensregler och en förteckning över tentamenslokaler hittar du på universitetets generella studentsida

De tillfälliga tentamenslokalerna finns på Fyrishov i hallarna C och D.

TENTERA GAMLA KURSER

Behöver du tentera en kurs som inte längre finns? Se Omexamination på kurser som inte längre ges.

Du behöver inte registrera dig på den nya kursen för att anmäla dig till tentan. Du anmäler dig på Studentportalen. Om ditt konto har avaktiverats behöver du dock omregistrera dig för att komma åt tentamensanmälan.

Skriv gärna den gamla kursens namn på försättsbladet till tentan.

PLUSSNING

Om du går något av högskole- eller civilingenjörsprogrammen har du i vissa fall rätt att tentera en godkänd kurs och på det sättet höja ditt betyg. Kontakta institutionens kursadministratörer för mer information.