Utlandsstudier

Du som läser matematik har möjlighet att åka på utbyte inom ramen för bland annat ERASMUS-programmet. Matematiska institutionen har egna utbytesavtal med flera universitet i Frankrike, Tyskland, Spanien, Storbritannien, Nederländerna och Japan.

Ansökan

Ansökan till utbytesstudier 2021/2022 är öppen mellan 15/1 och 15/2.
Restplaster behandlas löpande. 15 oktober 2021 är deadline för att ansöka till eventuella restplaster våren 2022.

Ansök om utbytesstudier

kontakt och mer information

Matematiska institutionens studievägledare

Universitetsgemensam information om utbyten

Information om utbyten på teknisk-naturvetenskapliga fakultetens webbplats

Partneruniversitet

Senast uppdaterad: 2021-05-04