Utlandsstudier

Du som läser matematik har möjlighet att åka på utbyte inom ramen för bland annat ERASMUS-programmet. Matematiska institutionen har egna utbytesavtal med flera universitet i Frankrike, Tyskland, Spanien, Irland, Storbritannien, Nederländerna och Japan (se listan nedan).

Ansökan till utbytesstudier 2020/2021 är öppen mellan 15/2 och 15/3.
Ansök genom att lämna in en ifylld blankett senast den 15 mars 2020 till studievägledaren Olga Kaj. Restplaster till vårterminen 2021 behandlas löpande. 15 oktober 2020 är deadline för att ansöka till eventuella restplaster våren 2021.

Vill du veta mer?

Kontakta studievägledaren. Det finns även mycket information om studier utomlands på Avdelningen för internationaliseringen och på fakultetens webbsidor.

Är du nyfiken på livet som utbytesstudent?

Matematikstudenten Julia Landström bloggar om sin utbytestermin i Leiden. 

Tredjeårsstudenten Olle Eriksson åkte till Paris och masterstudenten Johannes Krohn (på bilden) till Dublin